DRESS FOR SUCCESS NEDERLAND ZOEKT EEN ALGEMEEN BESTUURSLID MET EEN GEVARIEERDE PORTEFEUILLE, WAARONDER FONDSENWERVING

 

DeVereniging Dress for Success Nederland heeft in het bestuur een vacature. Het bestuur bestaat nu uit 4 personen en krijgt ondersteuning van een bureaumanager (vrijwilliger). Met het oog op onze ambities zoeken wij een hands-on algemeen bestuurslid met een nader in te vullen portefeuille, waaronder fondsenwerving.

Voor deze vacaturezoeken wij iemand met:

 • Ervaring met fondsenwerving
 • Financiële achtergrond in de non-profitsector
 • Affiniteit met administratie en registratie
 • Zicht op ICT

Wij bieden een gevarieerd pakket aan taken en verantwoordelijkheden

In ieder geval de verantwoordelijkheid voor fondsenwerving.
Daarnaast in overleg nader in te vullen:

 • Subsidies aanvragen
 • Opdrachtgever registratie klanten en activiteiten
 • Opdrachtgever beheer website
 • Rapportages financieel/klanten/activiteiten
 • Voorbereiden begroting en jaarrekening
 • Bijhouden financiële administratie

Bestuursleden van Dress for Success hebben/zijn:

 • Bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ervaring bij vrijwilligersorganisaties
 • Een hands-on instelling
 • Betrokken bij doelstelling en aard van Dress for Success
 • Toezichthouders, teamspelers, netwerkers, ambassadeurs
 • Kritische tegenspelers / constructieve samenwerkers
 • Oog voor strategie en de organisatie een spiegel voorhouden

Het gezamenlijke bestuur heeft als taken:

 • Voorbereiden, implementeren en bewaken van de uitvoering van het beleid, vertalen naar acties en projecten, activiteiten plannen
 • Bestuursvergaderingen (circa 6 per jaar) voorbereiden en deelnemen
 • Deelnemen aan Algemene Ledenvergaderingen (2x per jaar)
 • Vaststellen begroting, jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag
 • Betrokkenheid bij en als klankbord fungeren voor de winkels
 • Bewaken naleving van de Dress for Success Code (licentie en beleid)

Tijdsbesteding

Een bestuurslid besteedt minimaal 2 dagen per maand aan de functie en naar eigen keuze meer, al naar gelang interesse en mogelijkheden.
Het is een onbezoldigde functie; reis- en andere onkosten worden vergoed.

Interesse? Stuur een korte motivatie en je CV voor 22 november 2019 naar info@dressforsuccess.nl.

Meer informatie bij Anne Bliek, voorzitter van de Vereniging Dress for Success Nederland, bereikbaar op 06 – 53 258 909.