Leiderschapsdomeinen is een publicatie voor iedereen die in zijn persoonlijk leiderschap wil groeien door hier zelf aan te werken.

Recensie Mariëlle Heijltjes, hoogleraar Manegerial Behaviour – Maastricht University.

Mariëlle Heijltjes schreef een recensie naar aanleiding van het boek leiderschapsdomeinen. Het is tegelijkertijd een beknopte samenvatting. Ze vertelt ook wat het boek voor haar zelf betekende:

‘Leiderschapsdomeinen is een bijzondere publicatie. (…) Hij laat je kennismaken met de verschillende (leiderschaps)domeinen op basis van zijn eigen leertraject. Daarin reflecteert hij openhartig op zijn praktijkervaringen in verschillende leiderschapsrollen en koppelt deze aan inzichten uit literatuur en leringen uit gesprekken met mensen om hem heen. Het product van deze reflecties vormt de kern van het boek.

Het bijzondere is dat hij dit doet in twee verschillende dimensies. Enerzijds vormen de persoonlijke voorbeelden mooie cases van situationeel leiderschap: je krijgt als lezer een goed beeld van wat wel en wat niet werkt in verschillende praktijksituaties. Anderzijds gaat het boek veel verder dan het niveau van instrumentele gedragskeuzes.

De voorbeelden laten ook zien dat het kunnen switchen tussen verschillende domeinen een toenemend bewustzijn vereist op de eigen persoon: welke waarden en veronderstellingen heb ik inzake mijn leiderschap, in hoeverre heb ik de moed om deze ook te vertalen in gedrag en te toetsen of mijn intentie ook zo wordt gezien, in hoeverre sta ik echt open voor een ontmoeting met de ander?

Het boek zette mij daarmee ook aan het denken over hoe ik mezelf gedraag in verschillende leiderschapsrollen , in hoeverre ik me bewust ben van de effecten van mijn gedrag en in hoeverre ik in staat bent om vanuit verschillende domeinen te opereren. Wanneer je de uitnodiging van Frans Wilms aanneemt om op deze ontdekkingstocht mee te gaan, ligt er ongetwijfeld een even bijzonder deel 2 in het verschiet.’

 

De auteur Frans Wilms

Frans WilmsDe auteur Frans Wilms verzorgt op 20 juni de
Masterclass: Leiderschap bij Toenemende complexiteit.

In onze netwerksamenleving zijn vraagstukken zo complex, dat je vaak de uitkomsten ervan op voorhand niet kunt bepalen. Niet de systemen, maar mensen maken het verschil. Vrijwel alle maatschappelijke organisaties willen een beweging maken die dat mogelijk maakt. Ze zijn onderweg naar

• Meer bezieling en enthousiasme (in plaats van ‘hakken in het zand’)

• Meer samenwerking en integraliteit (in plaats van ‘ieder voor zich’)

• Meer veerkracht en eigenaarschap (in plaats van ‘naar boven kijken’)

Maar hoe krijg je als bestuurder iedereen in deze beweging mee? Hoe voorkom je dat jezelf steeds de operatie ingezogen wordt? Dat je gaat trekken en duwen? Dat je vooral hard aan het werk bent, terwijl je achter de feiten aanloopt?

En wat betekent dat voor je als lid van de Raad van Toezicht? Hoe blijf je in verbinding met de bestuurder? Hoe kies je positie ten opzichte van een veelheid aan stakeholders? Hoe borg je transparant toezicht te midden van het toenemend aantal samenwerkingsrelaties?

In deze Masterclass verdiepen we wat de andere essentie is, zodra de complexiteit toeneemt. We kijken naar hoe je anders kunt denken en wat je anders kunt doen. We bieden een concreet houvast met praktische suggesties over wat je morgen zelf al kunt doen (en laten).

Meer informatie en aanmelden via deze link. >>

Leiderschap, netwerken, complexiteit