Dank dat u meedoet aan deze kleine enquête. Uw deelname is anoniem en contactgegevens worden natuurlijk niet gepubliceerd. De anonieme uitkomsten worden gebruikt in de workshop Actualiteiten Privacy voor bestuurders en toezichthouders.

  In mijn organisatie

  1. is ten minste één persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor zaken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens?

  JaNeeWeet ik niet

  2. is het duidelijk welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel en op welke manier dat gebeurt?

  JaNeeWeet ik niet

  3. verwerken we niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk?

  JaNeeWeet ik niet

  4. hanteren we vastgestelde bewaartermijnen voor verschillende soorten persoonsgegevens, waaraan men zich ook houdt?

  JaNeeWeet ik niet

  5. zijn de betrokkenen op de hoogte van de verwerking van hun persoonsgegevens en weten zij wat hun rechten in dat verband zijn?

  JaNeeWeet ik niet

  6. kunnen verzoeken van betrokkenen tot inzage in hun persoonsgegevens eenvoudig worden ingewilligd?

  JaNeeWeet ik niet

  7. is het uitgesloten dat zich een datalek kan voordoen?

  JaNeeWeet ik niet

  8. werken we volgens het principe ‘Privacy by Design’?

  JaNeeWeet ik niet

  Uw naam*

  Uw telefoonnummer

  Uw E-mail *

  Opmerkingen

  *Verplichte velden