Erfgoed Zeeland is hét aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de samenleving geven wij betekenis aan het erfgoed en zorgen ervoor dat het beschermd, benut en beleefd kan worden. Wij verbinden mensen en organisaties en zetten ons in voor een duurzame erfgoedzorg.

We zijn een middelgrote organisatie. Er werken ongeveer 35 mensen, verdeeld over drie sectoren: Erfgoed en Ruimte, Erfgoed en Publiek en Bedrijfsvoering en Ondersteuning. Er is een kleine stafafdeling Personeel en Communicatie. We hebben een eenhoofdig bestuur en een raad van toezicht van vijf leden. Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland benoemt de leden op voordracht van de raad.

Ons kantoor staat in Middelburg maar ons werkgebied is Zeeland. We noemen ons kantoor Het Schuitvlot. Die naam verwijst naar de plek waar schuiten vroeger aanlegden. We zien het nu als een plek waar iedereen terecht kan: een erfgoedhuis voor Zeeland.

Vanwege tussentijds vertrek en het aflopen van de benoemingstermijnen zoeken we twee nieuwe

enthousiaste leden voor de raad van toezicht
met juridische (arbeidsrechtelijke) kennis of een achtergrond in communicatie, marketing of ICT op strategisch niveau.

Profiel

Leden van de raad hebben gevoel voor erfgoed, een ‘open mind’ voor ontwikkelingen en een brede kijk op de Zeeuwse samenleving. De raad van toezicht streeft voor zijn samenstelling naar diversiteit in termen van leeftijd, geslacht en persoonlijke en culturele achtergrond. De raad wil zich graag versterken met vrouwen en jongeren. Er wordt gewerkt vanuit de principes van de Governance Code Cultuur.

De raad komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen.

Informatie en sollicitatie

Zin in een toezichthoudende rol bij een dynamische Zeeuwse organisatie? Maak dan je belangstelling (met curriculum vitae) kenbaar vóór maandag 16 december via vacature@erfgoedzeeland.nl.

Voor algemene informatie over Erfgoed Zeeland en de profielschets van de raad van toezicht verwijzen wij je graag naar onze website: www.erfgoedzeeland.nl/vacture-rvt. Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen. Ad Schenk, voorzitter van de raad van toezicht, zal je vragen graag beantwoorden: 06-24 72 28 06.