Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter per januari 2020. Als voorzitter bewaak je de balans tussen de autonomie van de verschillende verenigingen en de samenwerkingsrelatie tussen die verenigingen in de federatie.Bovendien heb je een visie op de functie en toekomst van de federatie en doe je waar nodig voorstellen ter verbetering. Je behartigt samen met de directeur extern de belangen van de FVB. Als voorzitter geef je leiding aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Is dit iets voor jou of weet je iemand? Kijk dan hier voor de volledige vacaturetekst. Reageren kan tot 21 oktober 2019.

voorzitter, feb, vacature, utrechtDe FVB is het samenwerkingsverband van vaktherapeutische beroepsverenigingen: de Nederlandse verenigingen voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Wij maken ons sterk voor een goede positionering van onze disciplines op landelijk, regionaal en lokaal niveau. We werken onder andere aan een grotere bekendheid van vaktherapie, het profileren van vaktherapie, aan een nauwe samenwerking met kenniscentra en het delen van kennis. Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter per januari 2020. Over FVB

In de federatie is een deel van het beleid en de activiteiten van de zeven beroepsverenigingen ondergebracht. Het bestuur stelt de meerjarenbeleidsplannen, de jaarplannen en de jaarrekening van de federatie vast. Het FVB-bestuur bestaat uit 10 leden: het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de zeven verenigingen. Het FVB-bestuur wordt ondersteund door een bureau (3,8 fte), dat wordt geleid door een directeur. Het bureau is gehuisvest in Utrecht. De ALV benoemt op voordracht van het bestuur de voorzitter. 

Taken van de voorzitter

 • Als voorzitter bewaak je de balans tussen de autonomie van de verschillende verenigingen en de samenwerkingsrelatie tussen die verenigingen in de federatie. 
 • Als voorzitter heb je een visie op de functie en toekomst van de federatie en doe je waar nodig voorstellen ter verbetering. 
 • Als voorzitter behartig je samen met de directeur extern de belangen van de FVB. 
 • Als voorzitter geef je leiding aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. 
 • Als voorzitter draag je zorg voor een goede verbinding tussen het bestuur en het bureau en heb je regelmatig overleg met de directeur van het FVB-bureau. 
 • Als voorzitter handel je naar de code Good Governance en bewaak je de uitgangspunten hiervan. 

Je bent goed thuis in de verenigings- en federatieve structuur en kent de dynamiek die deze structuur met zich meebrengt. Je hebt bij uitstek gevoel voor beroepsorganisaties en voor wat hun leden beweegt. Je bent bekend met het werken met vrijwilligers. Als voorzitter ben je er voor alle leden, je hebt een samenbindend vermogen, bent geduldig en betrokken.

Als voorzitter heb je

 • het vermogen om op strategisch niveau relevante ontwikkelingen te signaleren en agenderen 
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten, zoals het vermogen om draagvlak te creëren voor strategie, beleid en uitvoering 
 • ervaring met het leiden van complexe bestuurlijke processen 
 • het vermogen om het beleid van de federatie en het functioneren van de directeur te toetsen 
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de FVB stellen 
 • affiniteit met vaktherapie in het algemeen en de doelstelling van de FVB in het bijzonder 
 • de beschikking over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

 
Het betreft een bestuursfunctie met een benoeming voor 3 jaar. Eenmalige verlenging van de termijn is mogelijk. Overleggen vinden plaats op het FVB-kantoor in Utrecht. De tijdsinvestering is gemiddeld 4 uur per week. Voor de werkzaamheden is een vergoeding van maximaal € 7.500,- per jaar beschikbaar exclusief reiskosten. Reiskosten kun je als voorzitter apart declareren. 

Stuur dan vóór 21 oktober 2019 je motivatie en cv naar de FVB, t.a.v. Irene Rentenaar, directeur FVB, e-mail i.rentenaar@vaktherapie.nl. Bij haar kun je ook terecht met vragen over de procedure.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Angeline Miedema, voorzitter FVB, mobiel (06) 41 07 94 42 of e-mail fvb.voorzitter@vaktherapie.nl.