groeien, leiderschap, frans wilsBegin bij jezelf en doe het samen

Hoe geef je leiding aan veranderingen in een wereld die steeds complexer wordt? Meer beheersing en meer controle werken niet meer, terwijl dit wel nog de hoofdstroom is. Patronen herhalen zich. We dreigen er iedere keer weer in vast te lopen. Hoe kun je wegblijven uit de dominante reflex van top-downdenken? Wat kun je doen? Hoe kun je dat aanpakken?

Verandering begint bij jezelf

Frans Wilms maakt duidelijk, dat je als leider zélf de sleutel tot succes bent. Je groeit door de pijl om te draaien. Niet naar anderen kijken, maar eerst naar jezelf. Door te oefenen en zelf te veranderen, verandert jouw team en jouw organisatie. Dat vraagt de moed om het anders te doen, dan gebruikelijk is.

Praktische handreikingen

Frans neemt je mee in de weg die hij gegaan is. Hij vertelt hoe hij in zijn leiderschap gegroeid is van controle naar verbinding en presentie. Over zijn vallen en opstaan. Hoe hij ervan leert en geniet. Zijn ervaringen verbindt hij met actuele theoretische inzichten. Hij bemoedigt en geeft praktische handreikingen.

Zelf direct ermee aan de slag

Hij vertelt het niet met de bedoeling om je te bewegen om hem na te doen. Dan zijn het al gauw kunstjes, die je kopieert. Hij brengt je wél op gedachten waarmee je direct zelf aan de slag kan om je eigen weg te gaan. Om (opnieuw) ambities te kiezen, te worstelen, te vallen en op te staan. Om te oefenen, te leren en te genieten.

Momenten van de waarheid

Je komt in ieder geval helemaal aan je trekken, wanneer je van verhalen over de praktijk van alledag houdt. Verhalen over momenten. Zoveel keren per dag heb je de keuze om al dan niet in het verbinding of presentie te stappen. Het zijn iedere keer weer opnieuw momenten van de waarheid. Momenten die je niet (meer) voorbij wil laten gaan, zeker niet nadat je zijn verhaal gelezen hebt.

Lees hier alles over het boek ‘Groeien in leiderschap’, begin bij jezelf en doe het samen  (ISBN: 9 789082 617306)

Frans WilmsDe auteur Frans Wilms verzorgt op 20 juni de
Masterclass: Leiderschap bij Toenemende complexiteit.

In onze netwerksamenleving zijn vraagstukken zo complex, dat je vaak de uitkomsten ervan op voorhand niet kunt bepalen. Niet de systemen, maar mensen maken het verschil. Vrijwel alle maatschappelijke organisaties willen een beweging maken die dat mogelijk maakt. Ze zijn onderweg naar

• Meer bezieling en enthousiasme (in plaats van ‘hakken in het zand’)

• Meer samenwerking en integraliteit (in plaats van ‘ieder voor zich’)

• Meer veerkracht en eigenaarschap (in plaats van ‘naar boven kijken’)

Maar hoe krijg je als bestuurder iedereen in deze beweging mee? Hoe voorkom je dat jezelf steeds de operatie ingezogen wordt? Dat je gaat trekken en duwen? Dat je vooral hard aan het werk bent, terwijl je achter de feiten aanloopt?

En wat betekent dat voor je als lid van de Raad van Toezicht? Hoe blijf je in verbinding met de bestuurder? Hoe kies je positie ten opzichte van een veelheid aan stakeholders? Hoe borg je transparant toezicht te midden van het toenemend aantal samenwerkingsrelaties?

In deze Masterclass verdiepen we wat de andere essentie is, zodra de complexiteit toeneemt. We kijken naar hoe je anders kunt denken en wat je anders kunt doen. We bieden een concreet houvast met praktische suggesties over wat je morgen zelf al kunt doen (en laten).

Meer informatie en aanmelden via deze link. >>

Leiderschap, netwerken, complexiteit