Bestuursteam vertrouwen toekomst

Het GRPI model helpt u verder bij het versterken van uw bestuurs- of directieteam! “Het GRP-wat model”!?? Nu wilt u natuurlijk ook weten hoe uw team beter gaat presteren en daadwerkelijk het beoogde resultaat oplevert.

GRPI is een gestructureerde manier van werken aan betekenisvolle verandering en is sterker dan de weerstand binnen een organisatie. Daarbij zet het teamleden aan om na te denken over het team functioneren en hun rol daarin. Het is een model om naar teamwerk te kijken, om teams te helpen zichzelf te spiegelen en hun manier van samenwerken te bespreken.

GRPI is een gestructureerde manier van werken aan betekenisvolle verandering en sterker dan de weerstand binnen een organisatie.

GRPI is gebaseerd op vier fundamentele dimensies die helder moeten zijn voor ieder teamlid:

Doelen: De doelstellingen van het team zijn duidelijk en aanvaard door alle teamleden.

Taken en verantwoordelijkheden: De rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk omschreven en worden door iedereen begrepen. De gedefinieerde rollen staan in dienst van de door het team gestelde doelen.

Processen en procedures: De werkprocessen zoals samenwerking, besluitvorming, communicatie en probleem oplossing van het team zijn efficiënt en ondersteunen het teamdoel.

Interpersoonlijke relaties: De relatie tussen de teamleden is gebaseerd op onderling vertrouwen, openheid, communicatie en constructieve feedback. Het werkklimaat in het team wordt als gezond ervaren.

GRPI is een eenvoudig kader voor elk team waar naar resultaat wordt gestreefd en kan worden gebruikt:

1)     Bij het starten van een team en het zetten van de eerste stappen.
2)     Om het team te ontwikkelen.
3)     Wanneer een team niet goed werkt en het onduidelijk is waarom het niet goed werkt.

 

Auteur: Mathias Aaftink.
________________________________________________________________

 

30 augustus 2018; 3e Bestuurders on Tour: Team van de toekomst!

bestuurders on tour fietsevent bestuurder en toezichthoudersEen van de sessies die we deze dag organiseren neemt u mee in de wereld van succesvolle teams en reikt u handvaten aan om tot een succesvol team te komen.

Handvaten waardoor de individu als vanzelfsprekend opgaat in een teamverband. Aspecten als bepalen en afstemmen van doelstellingen, helderheid over de onderlinge rollen, samenwerking en besluitvorming , open constructieve communicatie, vertrouwen en betrokkenheid komen ter sprake.

Deze sessie wordt gegeven door Mathias Aaftink in samenwerking met Jacques Huberts. In deze sessie zullen we dieper ingaan op theorieën als GRPI en de piramide van Lencioni, ondersteunt met praktijkvoorbeelden.

Jacques is lid van onze adviesraad en een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder en enthousiast wielrenner.

Een tijdrit opbouwen is teamwork! We combineren de sessies dan ook met een Toertocht en ploegentijdrit.

U kunt kiezen om deel te nemen aan de sessies alswel de Toertocht.

Meer informatie via deze link.