Iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger. Ook is meer dan de helft actief in het verenigingsleven, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een onderzoek dat tussen 2012 en 2017 is gehouden onder ruim 45.000 mensen.

Het onderzoek ging over de vraag in hoeverre jongeren participeren in de maatschappij. Het CBS onderscheidt daarbij twee niveaus: sociale contacten en maatschappelijke activiteiten.

Van alle 15- tot 25-jarigen zet 51 procent zich minimaal één keer per jaar in als vrijwilliger in de maatschappij. Jongens en meisjes doen dit even vaak. De jongeren zijn daarmee actiever als vrijwilliger dan volwassenen (49 procent).

Bij het vrijwilligerswerk zijn jongeren tussen de 15 en 18 jaar oververtegenwoordigd: krap 60 procent heeft zich minstens één keer in een jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie. Bij de andere leeftijdsgroepen is dat 49 procent (18 tot 22 jaar) en 47 procent (22 tot 25 jaar).

Zich actief inzetten voor een vereniging neemt volgens het CBS duidelijk af naarmate jongeren opgroeien. Neemt 64 procent van de 15- tot 18-jarigen nog minstens één keer per maand deel aan een verenigingsactiviteit, in de leeftijdscategorieën van 18 tot 22 en 22 tot 25 jaar is dat met 55 procent lager.

Contact met familieleden en buren neemt toe naarmate jongeren ouder worden

Op sociaal gebied, heeft 96 procent van alle 15- tot 25-jarigen wekelijks minstens één keer contact met een vriend(in) of goede kennis. Verder heeft 79 procent wekelijks contact met een familielid buiten het eigen gezin en zegt de helft wekelijks contact met de buren te hebben.

Het contact met familieleden neemt toe naarmate de jongeren ouder worden. Van de 15 tot 18 jarigen heeft 75 procent contact met familieleden, bij de oudste groep (23-25) is dat 85 procent. Deze verschillen gaan ook op voor wekelijks contact met de buren. Contact met vrienden neemt juist af naarmate jongeren opgroeien.


Bron: CBS
Datum: 4 oktober 2018

nieuwsbrief bestuurderscentrum bestuurders verenigingen stichtingen

Netwerknieuws, de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum.nl
Wilt u ook op de hoogte blijven van ontwikkelingen, interessante ontmoetingen en bijeenkomsten én vacatures voor bestuurs- en toezichthoudende functies?

Abonneer u dan op onze -gratis- nieuwsbrief! Uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt zich bij elke nieuwsbrief afmelden.