Gebruik vn de steenhamer door dieren. Voorzitterhamers gebruiken ze echter niet!Het principe om een steen als gereedschap te gebruiken is niet voorbehouden aan de mens. Diverse dieren doen dit ook. Vogels, vissen en zoogdieren.

Een zanglijster gebruikt een steen als aambeeld om slakkenhuizen open te breken. En dat is een kunst. Een neefje van de lijster, de merel, bekijkt het getimmer en wacht rustig af. Zodra het slakkenhuis gesloopt is, probeert de merel de slak  van de lijster te pikken. Op zich slim, maar de breektechniek neemt de merel niet over. Is de merel te lui of is het gebruik van gereedschap te complex?

Aasgieren gebruiken een steen als hamer om struisvogeleieren kapot te slaan.

Lipvissen slaan weekdieren tegen stenen om ze daarna op te eten.

Zeeotters gebruiken ook stenen als hamer om voedsel open te breken, maar niet elke familie van steenotters gebruiken die techniek. Hamergebruik wordt geleerd en dus doorgegeven aan het nageslacht.

Beren gebruiken stenen om hun gezicht te krabben.

Chimpansees gebruiken stenen als hamer om noten open te breken en zaden te pletten.

Het gebruik om met een hamer de aandacht van de groep te vragen is echt voorbehouden aan de mens! En dan gebruiken we een houten hamer en niet eentje van steen.

Voor een nieuwe voorzittershamer kunt u het beste bij Bestuurderscentrum terecht!