Gebruik vn de steenhamer door dieren. Voorzitterhamers gebruiken ze echter niet!