Vandaag stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie). Dat is nodig omdat de resultaten vanuit het bedrijfsleven voor meer diversiteit al jaren achter blijven. Het streven is de wet in te laten gaan op 1 januari 2022.

 

Meer informatie:

28-09-2021 Rijksoverheid l Betere man-vrouw verhouding geregeld voor top bedrijfsleven. >>

28-09-2021 SER l Wet voor meer diversiteit in de top bekrachtigd door Eerste Kamer. >>

28-09-2021 SER l Wat betekent de diversiteitswet voor bedrijven?