De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel voor de invoering van het Trustregister aangenomen, zodat (ook) trusts verplicht worden de UBO’s in te schrijven.

Op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn dient iedere lidstaat, dus ook Nederland, twee centrale registers in te richten waarin de informatie over UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, of anders gezegd: de uiteindelijke belanghebbenden) moet worden geregistreerd. Het ene register is voor UBO’s van vennootschappen en andere juridische entiteiten en het andere register is voor UBO’s van trusts en met trusts gelijkgestelde rechtsfiguren. Het eerste register (het UBO-register) is al enige tijd van kracht en de deadline voor het inschrijven van de UBO’s nadert dan ook snel. Voor 27 maart 2022 dienen alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die vallen onder het bereik van het UBO-register, hun UBO’s in te schrijven.

Het register voor trusts en met trusts gelijkgestelde rechtsfiguren heeft echter op zich laten wachten. Dit register had al op 10 maart 2020 in werking moeten treden. Nederland heeft deze deadline niet gehaald. Pas op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor invoering van een register voor trusts (het Trustregister) aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat zodra het Trustregister in werking treedt, trusts en met trusts gelijkgestelde rechtsfiguren hun UBO’s zullen moeten registreren. Bij een trust worden in elk geval de oprichter(s), trustee(s), protector(s) en de begunstigden aangemerkt als UBO’s.

Wanneer het Trustregister daadwerkelijk in werking zal treden is nog niet bekend. Zodra hier meer bekend over is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Wat wel bekend is, is dat de wetgever heeft gekozen voor een korte overgangstermijn van drie maanden. Dit houdt in dat zodra het Trustregister in werking is getreden, binnen drie maanden de UBO’s moeten zijn ingeschreven in het Trustregister.

Meer weten?

Heeft u vragen over wie binnen uw organisatie moet worden ingeschreven als UBO of heeft u ondersteuning nodig bij de inschrijving? Neemt u dan gerust contact op met de Mitchell van den Barselaar van Valegis Advocaten of stel uw vraag via het contactformulier.

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

   

   

  Geef nog even deze code in : captcha

  en klik dan op

  *Verplichte velden