Hoeveel tijd neemt een Toezichthoudende rol in Beslag?

Een Toezichthouder (Lid Rvt/RvC) wordt voor maximaal 4 jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in een Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC).

Hoewel er regelmatig onderzocht wordt hoeveel tijd u kwijt bent met uw toezichthoudende functie, hangt de tijdsbesteding toch grotendeels af van de Rol die u als toezichthouder (Lid RvT/RvC) bekleed én de uitdagingen waarvoor de organisatie staat. Is er een conflict tussen Bestuur en Toezicht? Verkeert de organisatie in nood? Speelt er een landelijke crisis die van invloed is op uw bedrijfstak?  Er kunnen allemaal omstandigheden zijn waardoor u meer tijd besteedt aan uw toezichthoudende rol dan wanneer uw organisatie in rustig vaarwater verkeert.

Voorkom onderschatting

Het is hoe dan ook belangrijk om u te realiseren dat de kans groot is dat u als toezichthouder gedurende uw zittingstermijn zeker één keer een periode meemaakt die extra tijd van u verlangt. U dient dan (extra) tijd vrij te kunnen maken.

Voorzitters
Voorzitters besteden meer tijd aan het Toezichthoudersschap dan een toezichthouder (Lid RvT/RvC)

Commissies
Ook als u deelnemer bent in een commissie (bijv. remuneratiecommissie, Auditcommissie), betekent dit een toename in de tijdsbesteding van het Toezichthouderschap.