Masterclass, Medezeggenschap, governance, MR, Regels, bestuurders, toezichthouders