masterclasses, bestuurders, toezichthouders, certificering, accreditatieNet als besturen is ook toezichthouden een vak en dat vereist continue training! 

In navolging van de succesvolle pilot in november organiseren we in 2019 in samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics nu ook Masterclasses voor bestuurders en toezichthouders waarbij PE-Punten worden toegekend!

Omdat we steeds vaker de vraag kregen of wij ook specifieke bijeenkomsten organiseren voor toezichthouders, zijn we op zoek gegaan naar een partner die bij ons past! Een partner die net als wij zien dat een bestuursfunctie en/of toezichthouderschap een vak is, waarvoor het verstandig is om regelmatig te laten bijscholen om effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden en houding en gedrag die nodig zijn om de verantwoordelijkheden en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het deelnemen aan workshops is in deze tijd van technologische veranderingen, verduurzaming van de maatschappij, de veranderende wet- en regelgeving onontbeerlijk en, steeds vaker, deels verplicht.

Erkende Instelling
Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS, AACSB en AMBA. De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren. We zijn er trots op dat we samen met deze partner mooie Masterclasses mogen organiseren!

Gecertificeerd toezichthouder
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich in het voorjaar 2019 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-Masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 750,-, 3 masterclasses € 1.050,- en 4 masterclasses € 1.300,-.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. NB. Het lidmaatschap kost slechts 75 euro (exclusief btw) per jaar.

Aanbod dit voorjaar o.a.

• Masterclass: Strategisch Risicomanagement
13-03-2019: 13.30 – 17.00 uur.
Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspunt dat risico’s niet statisch zijn doch meebewegen met de ontwikkelingen van een organisatie. Welke tools heeft u nodig om een risicobeheersplan te maken? Frank van Attekum, docent risicomanagement aan de School of Business and Economics van Maastricht University, behandelt de kernzaken van risicomanagement.

• Masterclass: Belangenverstrengeling en Integriteit!
14-03-2018: 13.30 – 17.00 uur.
De maatschappelijke opvattingen over belangenverstrengeling en integriteit zijn de laatste jaren strenger geworden. In de Masterclass Belangenverstrengeling en Integriteit komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden worden de begrippen concreter gemaakt.

• Masterclass: Strategische herijking
22-05-2019: 13.30 – 17.00 uur
Door het stellen van de juiste 7 vragen bent u in staat om de strategische koers te bepalen en de voortgang van de doelstellingen te bewaken. Het stellen van de juiste vragen is de eerste essentiële stap in het strategisch proces. In de Masterclass strategische herijking komt zowel het proces aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de strategische ambities gevolgd kunnen worden.

• Masterclass: Het hanteren van de Paradox tussen werkgever en toezichthouder
23-05-2019: 13.30 – 17.00 uur.
Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft verschillende functies en op die combinatie zit een spanning. Wilt u meer weten over de governance aspecten van de relatie tussen de toezichtsrol en de werkgeversrol, de juridische aspecten van de werkgeversrol en de consequenties daarvan op de toezichtrol, dan mag u deze Masterclass niet missen!

• Masterclass: Thuis in Stuurinformatie
05-06-2019: 13.30 – 17.00 uur
Betrouwbare en relevante informatie wordt steeds meer een gezamenlijk speelveld van de business controller, de informatie manager en de primaire en ondersteunende proceseigenaren. Een goede implementatie hiervan vereist een lange termijn visie, waarbij de inrichting met de onderneming kan meegroeien. Deze Masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en beheersing van de organisatie.

Zijn de Masterclasses een stap te ver?
Als u interesse heeft in een toezichthoudende functie en u zoekt ter oriëntatie extra informatie, volg dan onze bijeenkomst: Oriëntatie in toezicht houden op 10 mei.
U krijgt in een middag precies díe bagage mee, die u nodig heeft om voor uzelf de afweging te maken of toezicht houden voor u de volgende stap is in uw carrière.

Tot (weer)ziens in 2019 bij de volgende stap in uw carrière!