Ergatis

Vraag van de opdrachtgever

De inrichting van een klachtencommissie en de opzet van een klachtenreglement voor de afhandeling van klachten over de dienstverlening van Ergatis. Tot de opdracht behoorde ook het voeren van het secretariaat van de klachtencommissie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het digitale klachtenportaal klachtregeling.nl. Op deze wijze wordt de afhandeling van klachten die niet direct door Ergatis kunnen worden opgelost, overgenomen door een onafhankelijke, externe klachtencommissie. Het digitale klachtenportaal zorgt voor een snellere en efficiëntere klachtafhandeling.

Het project

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Ergatis is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn. Met haar medische expertises en second opinions biedt Ergatis duidelijkheid over adequate behandeling en belastbaarheid voor arbeid. Ergatis heeft behoefte aan een onafhankelijke, externe afhandeling van klachten over haar dienstverlening. Samen hebben wij vastgesteld welke dienstverlening voor klachtafhandeling in aanmerking komt. Op basis daarvan hebben wij een concept-klachtenreglement opgesteld en suggesties gedaan voor de voorzitter en de leden van de klachtencommissie. Na bespreking van het concept-klachtenreglement en kennismaking met de kandidaat-voorzitter met Ergatis, was de klachtencommissie binnen 3 maanden operationeel.

 

—-

Bron: Wissenraet Van Spaendonck 

Datum: 18 januari 2019.

Meer informatie?

Neem dan contact op met

mr. Giel Schikhof


Wilt u meer weten over geschilbeslechting of het inrichten van een klachtencommissie? Bezoek dan onze bijeenkomst op 21 februari.: Conflictbeheersing en Geschilbeslechting.