De vijfde bijeenkomst waar bestuurders van brancheorganisaties en beroepsverenigingen informatie en handvatten krijgen over de privacywetgeving.