valegis

De Corporate Governance Code is onlangs herzien. De Code is door zelfregulering tot stand gekomen en is geen wet in formele zin. De Code bevat een samenstel van principes en “best practises” voor verantwoorde governance bij beursgenoteerde vennootschappen.

Omdat de Code geen wet is, heeft de Code een bepaalde mate van flexibiliteit in zich. Een vennootschap is niet verplicht de Code integraal na te leven. Die flexibiliteit wordt echter wel begrensd door het in de wet voor de Code verankerde beginsel van ‘pas toe of leg uit’. Dat beginsel betekent dat een vennootschap ofwel de Code dient na te leven ofwel in haar jaarverslag de volgende aspecten toelicht:

1. De wijze waarop de vennootschap is afgeweken van een principe of best practise bepaling in de Code;

2. De redenen voor de afwijking;

3. De verwachting wanneer het principe of de best practise bepaling waarvan is afgeweken weer zal worden nageleefd;

4. In voorkomend geval, de beschrijving van een alternatieve maatregel die de vennootschap heeft geïmplementeerd en toegepast.
Inmiddels ligt die herziene versie van de Code voor om gepromoveerd te worden tot wet. Dat zal in de praktijk materieel waarschijnlijk niet tot veel verandering leiden omdat in rechtspraak al langer aanknoping werd gezocht bij de Code als invulling van wettelijke open normen zoals de redelijkheid en billijkheid (artikel 2:8 BW) en de behoorlijke taakvervulling door het bestuur (2:9).

Wel is interessant om te zien hoe omgegaan zal worden met de huidige flexibiliteit van de Code. Worden de bepalingen van dwingend recht of van regelend recht? In hoeverre zal het principe van ‘pas toe of leg uit’ overeind blijven in de in te voeren wet. Wat zal er overblijven van de flexibiliteit die kenmerkend is voor de Code? Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de keuzes die de wetgever in dit verband zal gaan maken.

Tot slot 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op!

  Ik wil meer informatie

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie

  Vraag

  Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Bestuurderscentrum

  Ik heb het Privacystatement voor het formulier Informatie-aanvraag gelezen en ga hiermee akkoord.*

   

   

  Geef nog even deze code in : captcha

  en klik dan op

  *Verplichte velden


  Gepubliceerd op 3 april 2017

  Gerelateerde cursussen staan in de agenda.