Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek over de voortgang van het aantal vrouwen aan de top. Daarbij ga zij ook in op de aanbevelingen die zij van de commissie heeft ontvangen en op de resultaten van het onderzoek naar de “Black Box van werving en selectie” door de Radbouduniversiteit.
Zij geeft aan dat het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen sinds de vorige monitor van september 2015 licht toegenomen is, maar de groei traag verloopt. Betere resultaten worden geboekt door de 200 grootste bedrijven, waarop de activiteiten van mij en werkgeversvoorzitter Hans de Boer vanaf het begin vooral zijn gericht.

In haar brief van november 2015 heeft zij aangeven dat het kabinet besloten heeft het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote vennootschappen voort te zetten. Momenteel ligt het wetsvoorstel hiertoe voor plenaire behandeling bij de Tweede Kamer. Bedrijven zijn al enkele jaren actief aan de slag met het streefcijfer. Het kabinet verwacht daarom dat ondernemingen deze activiteiten zullen voortzetten.

—–
Bron: Kamerbrief Minister Bussemaker (OCW)
Datum: 15-12-2016