De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich in voor de versterking en promotie van de schaats- en inlineskatesport. Als overkoepelend orgaan geeft de bond richting aan top-, wedstrijd- en breedtesport. De KNSB richt zich op verenigingen, commerciële partners en schaatsfans. Samenwerking voor het schaatsen staat voorop, met een goede balans tussen de inzet van vrijwilligers en professionals.

 

 

De KNSB is op zoek naar:
Twee leden Raad van Toezicht

Met passie voor de schaats- en inlineskatesport en toezichthouden


Raad van Toezicht: een voorzitter en vier leden

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de bond en treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder. De RvT bewaakt processen, toetst besluiten en staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. De RvT borgt zodoende het bestuurlijk functioneren van de directeur-bestuurder.

De RvT doet zijn werk ten behoeve van de leden en doet dat ook in verbinding met deze leden. De RvT legt hierover verantwoording af aan de Ledenraad. De leden van de RvT worden benoemd door de Ledenraad.
De RvT bestaat uit vijf personen. In het rooster van aftreden van de RvT is bepaald, dat per 1 oktober aanstaande twee leden aftreden, daarom zijn er twee vacatures. Gezien de samenstelling van het team, worden met nadruk vrouwen uitgenodigd te reageren. Wij zoeken één lid met (recente) topsportervaring, bij voorkeur als schaats(st)er. Het andere lid is bij voorkeur afkomstig uit het bedrijfsleven, heeft kennis en ervaring met commercie en marketing en uiteraard hart voor de (schaats)sport.

Wij vragen

  • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te acteren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Bestuurder voorgelegde onderwerpen en om het beleid te kunnen toetsen.
  • Vermogen om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om de Bestuurder de benodigde handelingsruimte te geven en deze de juiste vragen te stellen.
  • Werkervaring/affiniteit met toezicht en bestuur binnen het verenigingsmodel.
  • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken en een goedesamenwerking met de Ledenraad te onderhouden.
  • Vermogen om verbinding te zoeken met de actieve vrijwilligers en andere stakeholders binnen de (schaats)sport, met bewustzijn voor de specifieke rol van toezichthouder.
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Verbindend en sterk in dialoog, daarbij kritisch en onafhankelijk kunnen zijn met inachtneming van de collectieve verantwoordelijkheid; teamplayer met zelfreflectie.
  • Bij te dragen aan prettige, open en informele sfeer binnen de RvT.
  • Financieel inzicht strekt tot aanbeveling.
  • Bereidheid om voldoende tijd in deze functie te steken, ook voor het onderhouden van contacten binnen en buiten de werkorganisatie

Wij bieden

De KNSB biedt in een uitdagende periode de mogelijkheid om van echte betekenis te zijn in de schaatsbond. De KNSB floreert dankzij de inzet van vele vrijwilligers; de leden van de RvT ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding en zijn uiteraard welkom bij wedstrijden en evenementen.

 

Procedure

De procedure is erop gericht om de selectie op 20 juni af te ronden. Daartoe zullen tussen 29 mei en 6 juni online kennismakinggesprekken plaatsvinden. In de week van 8 juni zullen de gesprekken met de selectiecommissie (bestaande uit drie leden van de Ledenraad, twee leden van de RvT en de directeur-bestuurder) plaatsvinden. De RvT presenteert twee kandidaten in de Ledenraadsvergadering van 27 juni.

 

Vragen?

Voor vragen over de functie kan telefonisch contact worden opgenomen met Pieter de Kroon op 06-12 99 67 78 of Ton Lekkerkerker op 06-53 31 26 66, beiden lid van de RvT.

 

Reageren?

Bent u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd, dan verzoeken wij u te reageren door uw reactie voor 29 mei te mailen naar werken@knsb.nl onder vermelding van ‘Raad van Toezicht’. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie graag bij uw reactie vermelden. In uw motivatiebrief graag aangeven welke expertise u in gaat brengen.

Algemene informatie over de KNSB is te vinden op onze website www.knsb.nl.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.