De 26 Veilig Thuis organisaties werken landelijk samen in een netwerk. De directeuren-bestuurders van de Veilig Thuis organisaties en het platform managers Veilig Thuis organisaties behartigen met elkaar de professionele belangen van de Veilig Thuis sector. Door te investeren in landelijke ,- samenwerking wordt bijgedragen aan het vergroten van de kwaliteit van Veilig Thuis organisaties. 

De 26 Veilig Thuis organisaties, die zich verenigd hebben in het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, zijn voor de ondersteuning van het netwerk op zoek naar een: 

Project Secretaris (v/m) voor 32 uur per week (0,8 fte)
* Periode werkzaamheden: vanaf februari 2019, in eerste instantie voor de duur van een jaar
*  Dienstverband: detachering / tijdelijk arbeidscontract / inhuur
* Salarisindicatie: inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal schaal 11 (€ 5017,-) 

De projectsecretaris legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en werkt samen met de secretaris van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de programmamanager van het Meerjarenuitvoerginsprogramma. 

Wat houdt de functie in? 

Als projectsecretaris bied je in nauwe afstemming met de secretaris inhoudelijke en procedurele ondersteuning aan het dagelijks bestuur en de directeuren/bestuurders en managers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Verder bied je ondersteuning aan de secretaris, deze bestaat onder meer uit het inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen (binnen het netwerk en/of met externe partijen zoals ministeries, ketenpartners en VNG), het verzamelen van achtergrondinformatie, uitwerken van besluiten, het bewaken van de afhandeling van de besluitvorming en de verslaglegging van overleggen. 

Daarnaast lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het Netwerk en ondersteun je bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies en het afhandelen van diverse verzoeken die aan het netwerk gesteld worden. 

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis werkt in een meerjarenprogramma aan gezamenlijke kwaliteitsverbetering van haar producten en uniformering van werkwijzen. 

Een van de speerpunten voor 2019 is om de landelijke samenwerking te verstevigen met de samenwerkingspartners. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis streeft naar snelle en effectieve inzet vanuit het netwerk aan landelijke ontwikkelingen. 

De projectsecretaris zal vanuit het programma de deelname aan deze programma’s coördineren en afstemming realiseren tussen de verschillende landelijke programma’s, projecten en onderzoeken. 

Daarnaast zal de projectsecretaris actief input ophalen bij de VT’s en doorlopend communiceren over de consequenties die voortkomen uit de programma’s. 

Wie zoeken we? 

De functie van projectsecretaris is nieuw. Daarom hou je van pionieren en ben je flexibel in het oppakken van taken. 

De projectsecretaris die wij zoeken is op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Veilig Thuis en heeft kennis van projectmanagement. Je bent – naast besluitvaardig – ook vaardig in het vertalen van (beleids)ontwikkelingen naar projectplannen en het formuleren van (strategische) beleidsadviezen. Daarnaast weet je te opereren in complexe politieke- en beleidsprocessen en ben je in staat om de belangen en prioriteiten van de betrokken ketenpartners en opdrachtgevers goed in te schatten en hiernaar te handelen. 

Je bent vaardig in het signaleren van in en externe ontwikkelingen en veranderingen in wet-en regelgeving, het schrijven van beleidsnotities en het coördineren en bewaken beleidsprocessen. 

Je bent in staat om op vooruitstrevende wijze een beleidsvoorbereidende rol in overleg met landelijke gesprekspartners als VNG, ministeries en ketenparters te nemen. 

Je herkent je in het onderstaande profiel: 

  HBO of academisch werk- en denkniveau; 

  Resultaatgericht 

  Planmatig en projectmatig werken 

  Proactief 

  Innovatief 

  Communicatief en samenwerkingsgericht 

  Omgevingssensitiviteit, met name bestuurlijk en politiek 

  Flexibel 

  Zorgvuldig 

  Kennis van en ervaring met Veilig Thuis is een pre 

Geïnteresseerd?
Je sollicitatiebrief met cv kun je voor 11 februari 2019 sturen per e-mail aan: cvandijk@lnvt.nl. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Caroline van Dijk (secretaris Landelijk Netwerk Veilig Thuis) per mail aan cvandijk@lnvt.nl of telefonisch via 06 4009 7465 (op di, woe, do).

Sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden op 19 februari 2019 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.