Ook in deze onzekere tijden kunt u op ons rekenen voor advies en ondersteuning!

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen wij uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat wij tot 1 juni geen netwerkbijeenkomsten of Masterclasses voor Bestuurders en toezichthouders organiseren. Wij conformeren ons aan de vigerende maatregelen die de overheid stelt. Bij verplaatste Masterclasses in verband met het Coronavirus zijn we uiteraard coulant. U kunt moeiteloos doorschuiven naar een andere Masterclass.

Wij voelen ons als organisatie ook de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan uw continuïteit. Daarom blijft onze dienstverlening en advisering beschikbaar.

De gebruikelijke communicatiekanalen als e-mail, telefoon en deze website zijn voor u beschikbaar en worden zo efficiënt mogelijk ingezet. Fysieke vergaderingen worden zoveel mogelijk in een virtuele bijeenkomst omgezet (online dan wel telefonisch) omgezet. Bij inschrijving van een Masterclass kunt u indien onverhoopt door omstandigheden verplaatst wordt, doorschuiven naar een andere Masterclass.

Neemt u bij vragen over governance en bestuur daarom gerust contact met ons op.