mentorschap, vacature, bestuursleden, voorzitterSommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Als zij niemand om zich heen hebben die deze rol kan overnemen kan de Stichting Mentorschap Noordwest en Midden door de rechtbank als mentor worden benoemd. 

Wij werven, trainen en begeleiden vrijwilligers die de uitvoering van het mentorschap doen, waardoor wij een combinatie bieden van professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid. Een mentor is niet alleen wettelijke vertegenwoordiger, maar ook vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur. Daarnaast delen we onze kennis en ervaring op het gebied van wettelijke vertegenwoordiging door ons aanbod van training en voorlichting. 

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden is werkzaam in de provincies Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam), Utrecht en Flevoland en in de regio Zuid- Holland Zuid. Het kantoor is gevestigd in Utrecht. De stichting is één van de 11 leden van Mentorschap Nederland, die gezamenlijk een landelijk dekkend netwerk vormen. 

Mentorschap Noordwest en Midden Nederland (en rechtsvoorgangers) bestaat sinds 2007 en is een groeiende organisatie met 5 beroepskrachten in dienst en 400+ vrijwilligers en 550 actieve mentorschappen. De organisatie wordt geleid door een directeur. Het bestuur bepaalt het beleid op hoofdlijnen en houdt toezicht op de uitvoering. 

 

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden heeft vacatures voor Bestuursleden.

Wij zoeken bestuursleden voor de profielen: 

 • Juridisch en HRM 
 • Marketing en communicatie 
 • Voorzitter 

 

Algemene functie-eisen Profiel bestuursleden 

 • Een bestuurslid van Mentorschap Noordwest en Midden bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten. 
 • Heeft affiniteit met het werkveld: ondersteuning van vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie in brede zin. 
 • Bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring in de zorg, het sociale domein of de (lokale) overheid, rechtelijke macht. 
 • Heeft bestuurlijke ervaring binnen een stichting/vereniging met betaalde medewerkers in dienst. 
 • Een relevant actueel netwerk in het werkgebied van MNWM. 
 • Kan het (bestuurs)beleid van de stichting uitdragen, intern zowel als naar partners, politiek. 
 • Is een teamspeler, werkt binnen het bestuur als onderdeel van een team 
 • Is in staat afstand te bewaren tot de uitvoerders

 

Persoonlijke kwaliteiten 

 • Kennis en deskundigheid meebrengen die bijdraagt aan het realiseren van de doelen van Mentorschap Noordwest en Midden. 
 • Creatief zijn in bedenken en besluiten over vraagstukken waar MMN mee te maken heeft bijvoorbeeld t.a.v. financiering en werving van vrijwilligers. 
 • In staat zijn strategisch en doelgericht te denken. 
 • Sterke communicatieve eigenschappen hebben en in staat zijn zich in diverse kringen te bewegen. 
 • Standvastig zijn en goed kunnen samenwerken.

 

Specifiek Profiel Voorzitter
Wij zoeken iemand met bestuurlijke ervaring en brede werk- en levenservaring, 

 • Met oog voor de waarde van mentorschap met inzet van vrijwilligers en affiniteit met het werk van de regionale stichting mentorschap Noordwest en Midden 
 • Met een actueel regionaal netwerk in de zorg en /of openbaar bestuur op gebied van zorgondersteuning, zorgorganisaties in de regio, GGZ, Verzorging en/verpleging 
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen, WMO, participatiewet, VWS, Justitie en Veiligheid 
 • Met goede communicatieve vaardigheden 
 • In staat vergaderingen te leiden, in balans 
 • Ervaring met leidinggeven 

Tijdsinvestering/ vergoeding
Het bestuur van Mentorschap Midden Nederland vergadert ongeveer 6 keer per jaar, tussentijds vindt waar nodig bilateraal overleg plaats met andere bestuursleden en/ of de directeur van de stichting. Bestuursleden nemen daarnaast soms, afhankelijk van hun functie, deel aan landelijk overleg binnen de vereniging Mentorschap Nederland.
Het bestuurslidmaatschap van MNWM is een onbezoldigde functie. 

 

Procedure
Als u interesse in het bestuurslidmaatschap of een geschikte kandidaat kent, zou u dan contact op willen nemen met Lydia Hogeling (directeur), tel. 06-20416438 of e-mail: lhogeling@stichtingmentorschap.nl. Zij kan u ook meer informatie geven en in contact brengen met de andere bestuursleden.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.