Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen in Tweede Kamer.

De eerste nota van wijziging vond plaats in november 2018 en met de tweede nota van wijziging in februari 2019 heeft de Tweede Kamer op 28 januari 2020 het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit Wetsvoorstel werd in 2016 ingediend naar aanleiding van calamiteiten bij bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in de semi-publieke sector (waaronder zorginstellingen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties etc.). Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een professionaliseringsslag te maken in het bestuur en het interne toezicht.

Dit wetsvoorstel verduidelijkt daarmee de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze vennootschap (nv) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) in het Burgerlijk Wetboek. Dit is een behoefte van de praktijk.

Met dit voorstel wordt het mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen. Een raad van commissarissen van een vereniging of een stichting mag overigens ook worden aangeduid als een raad van toezicht. In de praktijk en sectorale wetgeving wordt de term raad van toezicht namelijk veel gebruikt.

Ook kan bij alle rechtspersonen voor een monistisch bestuurssysteem gekozen worden. Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting komt meer duidelijkheid over

  • de uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen.
  • de positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang en,
  • de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Ook wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Bent u bestuurder of toezichthouder?
De datum van inwerkingtreding is nog (steeds) niet bekend. U doet er verstandig aan om als bestuurder of toezichthouder van een vereniging, stichting, coöperatie ect. een vinger aan de pols te houden en na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel een deskundige (notaris of advocaat) te laten beoordelen of uw statuten nog volstaan.

Bron: Eerste Kamer.

Datum: Januari 2020

___

Gerelateerd nieuws WBTR:

➡️ WEBINAR 25 mei 2021 (van 13.30 uur -15.00 uur) over de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)voor bestuurders en toezichthouders bij verenigingen en Stichtingen.

➡️ Heeft u vragen over de gevolgen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), neemt u dan contact op met onze Helpdesk.

➡️ Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen in EK.

➡️ Certificering van bestuurders en toezichthouders van organisaties in de semi-publieke sector (verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen.)

Overweegt u uw rol als toezichthouder of commissaris te professionaliseren?

Bekijk dan ons geaccrediteerd scholingsaanbod!

geaccrediteerde masterclasses, bijeenkomsten, bestuurders, toezichthouders, PE-Punten

[fusion_events cat_slug=”scholing” number_posts=”6″ columns=”3″ picture_size=”cover” class=”” id=”” /]
2023-05-16T08:53:49+02:00

Titel

Ga naar de bovenkant