Nederlands Paramedisch Instituut NPi vacature lid raad toezicht rotHet NPi ( www.npi.nl ) is de grootste aanbieder van post-bachelor onderwijs voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten in Nederland. Het NPi biedt jaarlijks ca 200 cursussen/opleidingen met circa ca 6.000 inschrijvingen. Opleidingen worden aangeboden in 10 themagebieden, waarbinnen het NPi leerlijnen aanbieden (in het kader van life long learning). Daarnaast biedt het NPi diverse diensten aan op gebied van wetenschappelijke informatievoorziening, zoals de NPi-service en het wekelijks nieuws. Klanten waarderen de diensten van het NPi met een rapportcijfer 8,1 voor de scholingsactiviteiten en 8- voor de informatiediensten.

Bij het NPi zijn 21 medewerkers werkzaam, 15,1 FTE. De medewerkers tevredenheid is hoog 8+ en het ziekteverzuim is laag. Daarnaast werkt het NPi met een flexibele schil van circa 440 externe deskundigen en docenten.  

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) geeft ten eerste invulling aan de drie governance rollen: toezicht, advies en werkgeverschap. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook een rol als klankbord; zij reflecteert en is een ‘kritische vriend’. 

De Raad van Toezicht is constructief kritisch en stelt de relevante vragen, zoals: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? 

De Raad van Toezicht is betrokken maar bewaakt tegelijkertijd de noodzakelijke afstand om het geheel te kunnen blijven overzien. Hiervoor is niet alleen kennis en inzicht vereist. De Raad van Toezicht brengt ook de buitenwereld in de volle breedte bij het NPi naar binnen, zodat alle relevante ontwikkelingen tijdig worden gesignaleerd en daarop kan worden geanticipeerd. De Raad van Toezicht stimuleert de bestuurder en de organisatie daarbij tot flexibiliteit en innovatie.

Statuten

In de statuten van de stichting NPi is vastgelegd dat toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken is opgedragen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 personen.

Taken 

De Raad van Toezicht van het NPi houdt toezicht op:

 • De realisatie van de doelen van de stichting;
 • De daartoe gestelde doelen van strategie en beleid;
 • Het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten, prestaties en risico’s;
 • Het naleven van wet en regelgeving;
 • Het voldoen aan de eisen van financiële verslaggeving;
 • De interne controle en risicobeheersing;
 • De te leveren kwaliteit van diensten en producten;
 • De doelmatigheid en efficiency;
 • De integriteit  

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  van de Raad van Toezicht

 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur;
 • Het toezicht houden op het bestuur en het besturen van de stichting;
 • Het adviseren, met raad en daad bijstaan van het bestuur.

 

NPi zoekt een Lid voor de Raad van Toezicht.

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar iemand die afkomstig is uit de wereld van het onderwijs in relatie met de (paramedische) zorg. Hij of zij staat (bij voorkeur tegelijkertijd) nog met één been in de praktijk in de zorgsector. Het beoogd RvT-lid heeft een breed netwerk in de zorg- en/of onderwijswereld en heeft belangstelling voor innovaties, ICT en technologie, zowel binnen de (paramedische) zorg als het onderwijs. 

Solliciteren

Bent u het lid voor de Raad van Toezicht dat het NPi zoekt, stuur uw sollicitatie naar:
de heer drs. M.W.A. Jongert. tinus.jongert@npi.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs Tinus Jongert, directeur (tinus.jongert@npi.nl, 06 44 708911) of mr drs Doreth van den Heuvel, voorzitter RvT (dorethvandenheuvel@hotmail.com, 06 137 45208).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.