De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de individuele en collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus.

De NBTG neemt haar taken zeer serieus en is daarom erg actief in zowel de interne organisatie en professionalisering als in de vertegenwoordiging naar buiten toe in overleggen met stakeholders en overheidsinstanties.

De NBTG heeft momenteel een bestuur van vier leden en één student-bestuurslid, waarvan de voorzitter ad interim is. Het bestuur heeft dringend behoefte aan een aanvulling op de aanwezige kwaliteiten en is daarom op zoek naar een voorzitter met (levens- en bestuurs)ervaring die bereid is zijn/haar deskundigheid in te zetten voor de NBTG.
Wat heeft de NBTG u te bieden?

 • Samenwerking met een enthousiast en gedreven bestuur en bureau.
 • De mogelijkheid om je bestuurlijke ervaring verder te verdiepen/uit te breiden en over te dragen.
 • Vergroting van je netwerk.
 • Veel vrijheid om invulling te geven aan de functie.
 • Vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar, een reiskostenvergoeding (€ 0.23 per kilometer) en een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

 

Ook kandidaten die niet geheel voldoen aan de omschrijving in de profielschets, verzoeken wij om toch te reageren op deze oproep.

 

Activiteiten van de vereniging

De hoofdactiviteiten van de vereniging zijn:

 • Het vertegenwoordigen van tolken bij overheidsinstanties, met name bij de gesprekken over de tolkvoorziening in het onderwijs en in de werk- en privésfeer.
 • Nauwe samenwerking met diverse stakeholders, zoals belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), Tolknet, Tolkcontact en het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D).
 • Professionalisering van het vak. De NBTG is actief betrokken bij ontwikkelingen rondom het beroep.

 

Overige activiteiten van de NBTG:

 • Twee à drie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats, waaronder de Algemene ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomsten discussiëren leden met elkaar over vak- en verenigingsgerelateerde zaken.
 • De NBTG organiseert diverse workshops en seminars, met als doel de professionaliteit van de tolken te bevorderen.
 • De NBTG organiseert, in samenwerking met andere stakeholders, bijeenkomsten voor tolken en tolkgebruikers. Het doel van die bijeenkomsten is de bewustwording van tolken en tolkgebruikers rondom een bepaald thema te vergroten en het uitwisselen van ervaringen mogelijk te maken.
 • Via het kwartaalblad Interpres en de website worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, binnen en buiten de vereniging.
 • Betrokkenheid bij het European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI)

 

Structuur van de organisatie

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden: voorzitter a.i., penningmeester, twee bestuursleden en een studentbestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker, en een bureaucoördinator. Deze twee freelance krachten ondersteunen de NBTG parttime. Een aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd door projectgroepen die bestaan uit leden die dit op vrijwillige basis doen.
Het jaarbudget van de NBTG is ongeveer € 100.000,-.

 

Taken van de voorzitter

 • Leidt de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Geeft leiding aan het bestuur: neemt initiatief, coördineert en voert bestuurswerkzaamheden uit.
 • Vertegenwoordigt de organisatie in- en extern.
 • Kan voor de uitvoering van de werkzaamheden steunen op het bureausecretariaat en de beleidsmedewerker.
 • Is verantwoordelijk voor de portefeuille personeel.

 

Profielschets van de voorzitter

De NBTG heeft behoefte aan een voorzitter met de volgende kwaliteiten:

 • Heeft bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersvereniging of binnen zijn/haar werkomgeving.
 • Heeft ervaring met het leiden van vergaderingen.
 • Kan prioriteiten stellen.
 • Kan delegeren en taken verdelen.
 • Kan besluitvormingsprocessen hanteren.
 • Kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten.
 • Kan doorlopend ontwikkelingen binnen het beroep Tolk Nederlandse gebarentaal in de gaten houden.
 • Kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern).
 • Heeft bij voorkeur ervaring in de omgang met overheidsinstanties.
 • Heeft goede contactuele vaardigheden.
 • Heeft een inspirerende, doortastende, uitnodigende persoonlijkheid en is gericht op samenwerking.
 • Kan de belangen van de vereniging behartigen.
 • Heeft affiniteit met het beroep tolk gebarentaal en de dovengemeenschap.

 

Vergaderfrequentie en tijdsinvestering

Het bestuur vergadert éénmaal per maand in Utrecht.

Jaarlijks zijn er minimaal twee ledenvergaderingen. Daarnaast zijn er enige keren per jaar vergaderingen met stakeholders. De tijdsinvestering voor deze functie, inclusief vergaderingen en voorbereiding, is tenminste een dagdeel per week.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij:
André Uittenbogert, voorzitter a.i.
Telefoon 06-51987820
E-mail: a.uittenbogert@nbtg.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.