Het Ivoren Kruis

Het Ivoren Kruis is de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid. De vereniging is een begrip op het terrein van de bevordering van de mondgezondheid. In de eerste plaats voor haar leden, circa 3.000 tandartsen en mondhygiënisten. Daarnaast voor (andere) tandheelkundige zorgverleners, zorgaanbieders en -instellingen, opleidings- en onderwijsinstellingen, GGD en gemeenten, media, fabrikanten, zorgverzekeraars en het publiek. Ook bij uw werkzaamheden op het gebied van preventie en voorlichting is het Ivoren Kruis u graag van dienst.

Het bevorderen van de mondgezondheid door middel van voorlichting is een belangrijke taak van het Ivoren Kruis. Het Ivoren Kruis geeft niet alleen voorlichting via patiëntenfolders, maar is ook actief in het onderwijs (project Hou je mond gezond!), de media en de politiek. Bovendien richt de vereniging zich op het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, beleid, communicatie en netwerken. De leden maken het realiseren van deze belangrijke taken mede mogelijk. Het Ivoren Kruis wil een nog groter bereik en een breder draagvlak realiseren bij de relevante doelgroepen. Speerpunt van alle activiteiten is preventie, dé basis van de mondgezondheid.

 

Samenwerking

Het Ivoren Kruis werkt op beleidsniveau ondermeer samen met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De KNMT en de NVM maken het mogelijk dat beide beroepsgroepen hoogstaande tandheelkundige zorg kunnen verlenen, zodat de mondgezondheid van patiënten verbetert.

 

Nieuw bestuur 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 november 2016 werden 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Toegetreden zijn J.W. (Hans) Prakken, tandarts (penningmeester), A.H.O. (Arie) Riem, tandarts-pedodontoloog (lid) en mevrouw M.S.C. (Melissa) Link, mondhygiënist (secretaris). Niet alleen het bestuur is nieuw. Ook het verenigingsmanagement ging per 1 januari 2017 over naar een nieuwe partner. De vereniging krijgt zijn ondersteuning voortaan van een bekwaam en enthousiast team van bureau APPR Hét Brancheburo. Het bureau zal alle projecten en de communicatie van het Ivoren Kruis verzorgen en organiseren. Dan de Bruyckere is de nieuwe ambtelijk secretaris van de vereniging.

Het Ivoren Kruis is per januari 2017 te vinden aan het Gooimeer 4-15, 1411 DC in Naarden. De ledenservice kunt u dagelijks bereiken tussen 10.00 en 13.00 uur via 088-1182500 en info@ivorenkruis.nl.

 

Bron:IvorenKruis.nl, Nieuwsbrief februari 2017
—-

Geplaatst: 8 februari 2017