Maandag 5 november jl. is de nieuwe Governance Code Cultuur gepresenteerd, die de in 2014 gelanceerde Code Cultural Governance vervangt.

De nieuwe benaming van de Cultural Governance Code zegt het al: de Governance Code Cultuur. Cultuur staat niet meer op de eerste plaats. De algemeen maatschappelijke normen voor goed bestuur zijn voortaan de uitgangspunten voor goed bestuur in de cultuursector. 

Bewustwording en kritische reflectie door bestuur en toezicht zijn de speerpunten van de nieuwe Governance Code Cultuur. De Governancecode moet een handvat voor bestuurders en toezichthouders in de cultuursector vormen. De code is gebaseerd op vrijwilligheid maar voor overheden, fondsen en andere financiers is het naleven ervan meestal een voorwaarde voor subsidieverstrekking.

De Code gaat in op de bevoegdheden en onderlinge relaties van de raad van toezicht en directeur/bestuurder (of van bestuur en directie).  Deze moeten voldoen aan negen principes zoals transparantie, onafhankelijkheid, geen tegenstrijdige belangen of onverenigbare nevenfuncties, goed financieel toezicht en risicobeheer

Tot en met 31 december 2018 is overigens de Cultural Governance Code nog van toepassing op de verantwoording voor 2018.

 

____
U kunt hier de Governance Code Cultuur downloaden. >>