Onder applaus heeft de PCOB Ledenraad op 2 november Rik Buddenberg benoemd tot voorzitter van het PCOB-bestuur en Henk Steegstra tot penningmeester. Beiden vervulden deze functie al als waarnemer.

 

Rik Buddenberg trad in juni toe tot het landelijk PCOB-bestuur. Hij stelt zich vanaf dat moment ten doel om de samenwerking met de KBO zodanig vorm te geven dat vanuit één verenigingsbureau de belangen van de ouderen kunnen worden behartigd. Als nieuwe voorzitter gaat hij daar onverminderd mee door. “Ik zet heel graag mijn schouders onder de verdere invulling van de samenwerking.”

 

Beide bestuursleden zeggen zich vereerd te voelen door hun benoeming en zien de samenwerking met de KBO als een “mooie uitdaging”. Samenwerken gaat niet vanzelf, zei Henk Steegstra al eerder, “samenwerken vereist hard werken, maar ik zet graag mijn schouders onder een krachtige seniorenorganisatie.”

 


Bron PCOB

Toegevoegd op 3 november 2017