De heer A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht, is de nieuwe voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). De algemene ledenvergadering van het NGB heeft hem op 6 oktober 2016 in deze functie benoemd. Het voorzitterschap kwam vacant omdat de vorige voorzitter, de heer B.B. Schneiders, is gestopt als burgemeester van Haarlem. Daarmee eindigde ook zijn voorzitterschap van het genootschap.

De heer Brok
Drs. A.A.M. Brok is sinds 2003 burgemeester. In dat jaar werd hij burgemeester van Sneek en sinds 2010 is hij burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de (7) Drechtsteden. Brok heeft diverse nevenfuncties. Zo is hij o.a. secretaris van het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter van de GR Drechtsteden. Hij is de elfde voorzitter van het NGB, sinds de oprichting van het genootschap in 1955.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in ons land. Alle burgemeesters zijn lid van het NGB dat zich vooral richt op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Collectief gebeurt dat in de belangenbehartiging en individueel onder andere via het professionaliseringsprogramma. Nadrukkelijk behartigt het NGB ook de belangen van burgemeesters op rechtspositioneel terrein. Daarnaast ondersteunt het NGB burgemeesters bij hun taken in de crisisbeheersing. Het NGB is namens de beroepsgroep van burgemeesters gesprekspartner voor uiteenlopende organisaties op maatschappelijke, bestuurlijke en veiligheidsterreinen.

 

Bron: Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters