logo_nvo_payoff_links_groot.jpg

Wegens het terugtreden van twee van onze bestuursleden is de NVO op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De NVO mag zich verheugen in een al jarenlange gestage groei van leden tot ruim 9000 leden. Zij kan bogen op een aantal ‘wapenfeiten’ in het recente verleden. De opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG met ingang van 1 januari 2020 is daarvan een voorbeeld. Orthopedagogen komen stelselmatig in het nieuws met een variëteit aan thema’s en opinies. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn in ieder geval een verdere verbetering van die maatschappelijke zichtbaarheid, een nog betere verankering van wetenschappelijke kennis als basis en het leveren van een bij de beroepsgroep passende bijdrage aan de grote vragen in onderwijs en zorg. 

Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij op zoek naar bestuursleden die vooral bestuurlijke ervaring en expertise met zich meebrengen. We zoeken één bestuurslid dat daarnaast bij voorkeur kennis en ervaring heeft op het werkveld van de langdurige zorg en één bestuurslid dat daarnaast kennis en ervaring heeft op het werkveld ggz18+.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden en een (niet stemgerechtigd) bestuurslid studenten/starter. Bestuursleden hebben specifieke aandachtsgebieden, die in overleg worden bepaald. De functies van vicevoorzitterschap en penningmeesterschap verdeelt het bestuur onderling; deze taken worden in de praktijk gecombineerd met één van de aandachtsgebieden.

Het bestuur komt zes tot acht keer per jaar bij elkaar.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor nogmaals vier jaar.

Bestuurslidmaatschap kost gemiddeld vier uur per week, meestal in de avonduren. Dit is inclusief voorbereiding en aanwezigheid van de bestuursvergaderingen.

Er is een reiskosten- en vacatievergoeding voor bestuursleden.

 

Solliciteren via de ambtelijk secretaris van het bestuur is: Mw. D.H. (Dieke) Maatman. Mailadres > info@nvo.nl.
De sluitingsdatum is 3 september 2023.