Duncan van den Berg doet de opleiding Business IT & management.
Deze enquete is onderdeel van zijn afstudeerstage aan de Hogeschool Utrecht. Hij is stagiaire bij  Procurios.

Het doel van dit onderzoek is het verwerven van inzichten in het gebruik en de positie van IT binnen verenigingen in Nederland.

In dit onderzoek worden vragen gesteld over uw vereniging, de positie, het gebruik van IT daarin en de processen waarin de tools worden gebruikt.

IT-tools in deze context betekent het volgende:
”Een tool is een term die gebruikt wordt voor hulpprogramma’s die bepaalde handelingen voor een gebruiker makkelijker maken of helemaal overnemen.” (Computerwoorden, 2019)

 

Het onderzoek zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Ook de rol van de bestuursleden komt aan de orde. Indien u mee wilt werken aan dit onderzoek wordt dit zeer op prijs gesteld! Bij voorbaat dank!