op zoek naar leiderschapMet enige regelmaat wordt het nieuws gedomineerd door falende of ontspoorde bestuurders in non-profit-organisaties. Wanneer een ziekenhuis failliet gaat door betalingsproblemen, een woningcorporatie ten ondergaat door financiële ontsporing of een onderwijsinstelling niet meer kan voldoen aan onderwijsverplichtingen dan raakt dit rechtstreeks grote delen van de samenleving. Organisaties in het publieke domein zijn afhankelijk van vertrouwen. Bestuurders spelen een hoofdrol in dit vertrouwen.

Op 2 juli promoveerde Morris Oosterling op het onderwerp ‘selectie van topmanagers in non-profitorganisaties’. Morris onderzocht in drie deelstudies het selectieproces van bestuurders in het non-profit domein. Over dit onderwerp wordt veel geschreven maar bestaat nog maar weinig wetenschappelijk onderzocht. Morris levert met zijn dissertatie een belangrijke bijdrage aan onze wetenschappelijke kennis over het onderwerp.

De wijze van aanpak alsook zijn drie deelonderzoeken worden in het artikel van Tias EDU aangegeven.

Middels conjoint analysis is een poging gewaagd hier zicht op te krijgen. uit deze analyse blijkt dat drie factoren een belangrijke rol spelen bij de selectie: ‘de klik’ met de kandidaat in de interactie, communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen. ‘Ervaring’ wordt niet belangrijk gevonden. De sociale vaardigheden van een kandidaat vindt men het belangrijkste, terwijl deze het moeilijkste objectief te meten zijn.

Een deel van het falen en ontsporen van bestuurders in de zorgsector, het onderwijs en de corporatiewereld zou wel eens verklaard kunnen worden door de subjectieve manier waarop benoemingen tot stand komen. In feite zoekt men te weinig naar een bestuurder die goed is voor de organisatie. Er wordt teveel gezocht naar een bestuurder die het eigen comfortgevoel behaagt en de eigen opvattingen weerspiegelt.

Het gebruik van objectieve instrumenten zoals tests en assesments kan zorgen voor meer kans op een succesvolle bestuurder.

Oosterling, M. (2019). Op zoek naar Leiderschap, de top in non-profitorganisatie bezien vanuit selectie. (Dissertatie Tilburg University)

Bron: Tias EDU

29 juli 2019

 

Gerelateerd nieuws:

Op 11 november (van 13.30 uur – 18.00 uur) organiseren wij op basis van dit proefschrift een Inspiratiesessie: Op zoek naar leiderschap. Voor meer informatie gaat u naar de AGENDA>