privacywetgeving voor bestuurders en toezichthoudersSlechts 12 procent van de organisaties is volledig voorbereid op Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance-onderzoek van PwC onder 327 organisaties. De enquête is eind mei 2017 gehouden.

Eind mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan de EU-verordening over databescherming. Deze is veel strenger dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Een jaar voor de invoering van de verordening is nog slechts twaalf procent van de organisaties volledig voorbereid op de nieuwe regels. Dat blijkt uit het periodieke Privacy Governance-onderzoek van PwC onder 351 organisaties. Meer dan de helft van de organisaties is nog niet begonnen met voorbereidingen.

Bron: Nederlands Medianieuws.

 


Wilt u weten welke stappen uw beroepsvereniging, branchevereniging of stichting -nog- moet maken? Schrijf u in voor onze inspiratiesessie op 10 oktober.

In deze Inspiratiesessie praten wij u bij over de impact van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op uw organisatie”. Met deze sessie beogen wij u, niet alleen vanuit de juridische kant, maar ook vanuit de technische en bedrijfsorganisatorische kant, te informeren over de nieuwe privacywetgeving.