AVG privacywetgeving bestuursleden verenigingen

Tijdens deze sessies praten we u bij over de belangrijkste onderwerpen van de AVG en de verschillen met de huidige wetgeving en uiteraard de gevolgen van de AVG voor de praktijk. De toezichthouder kan flinke boetes opleggen en leden van het bestuur, leden raad van toezicht, toezichthouders zijn hoofdelijk aansprakelijk. Na deze sessie hebben bestuursleden praktische handvatten waarmee men kan toetsen of de dataverzameling binnen de eigen organisatie al voldoet aan de nieuwe wetgeving.