onbelaste vrijwilligersvergoeding 2019Het kabinet maakt de begrotingen en fiscale plannen voor volgend jaar bekend. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor uw brancheorganisatie, beroepsvereniging of stichting. Onderstaande regeling wordt naar verwachting in het pakket Belastingplan 2019 opgenomen.

Verhoging onbelaste onkostenvergoeding
Aan vrijwilligers kan momenteel onder voorwaarden een bedrag van maximaal € 1.500 per kalenderjaar als onbelaste onkostenvergoeding worden verstrekt. Dit bedrag wordt met € 200 verhoogd tot € 1.700 per kalenderjaar.

Een hogere onbelaste vergoeding moet het vanaf 2019 aantrekkelijker maken om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vergoedingen die boven nieuwe limieten uit stijgen, worden beschouwd als loon/inkomsten en door de Belastingdienst als zodanig belast.

Bron: miljoenennota 2018