Succesvolle samenwerking tussen overheidsorganisaties en bedrijven is nog geen vanzelfsprekendheid. Wanneer er een bibliotheek, een museum of een (multifunctionele) sportaccommodatie gebouwd en geëxploiteerd wordt, zijn ze op elkaar aangewezen. Dan ontstaan spanningen in de samenwerking, soms zelfs conflicten, treedt er vertraging op in de realisatie van de voorzieningen en verdwijnen de oorspronkelijke bedoelingen uit beeld. Maikel Waardenburg, Sofie van den Hombergh en Maarten van Bottenburg van de Universiteit Utrecht analyseerden publiek-private samenwerking aan de hand van een aantal cases rond het realiseren van multifunctionele sportaccommodaties.

Op dinsdag 18 juni presenteren zij Bouwen aan maatschappelijke waarden. Publiek-private samenwerking bij multifunctionele sportaccommodaties tijdens een diner pensantmet professionals uit het werkveld. In dit boek pleiten zij voor het accepteren van verschillen, een permanent gesprek van de betrokken partijen over de maatschappelijke waarden waaraan zij zich verbinden en voor de ontwikkeling van verbindend vermogen onder de professionals die nu nog vaak vooral hun inhoudelijke expertise inzetten.

‘De cases voor dit boek hadden weliswaar betrekking op publiek-private samenwerking gericht op sportaccommodaties, maar hadden net zo goed over een bibliotheek of een museum kunnen gaan,’ zegt projectleider Maikel Waardenburg. ‘We spreken in het boek dan ook vaak over maatschappelijke voorzieningen. De inzichten uit het boek zijn toepasbaar op samenwerkingstrajecten tussen publieke en private partijen in brede zin.’

Datum: 18 juni 2019
Bron: Universiteit Utrecht