De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. Wegens het rooster van aftreden ontstaat er per 1 januari 2020 een vacature voor:

een Lid Raad van Toezicht met financiële expertise (lid van de audit commissie)

 

 

Organisatieprofiel RataPlan

Stichting Rataplan werkt dagelijks aan kansen voor mens & milieu. Onder andere door het creëren en behouden van banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het bevorderen van hergebruik. Wij maken dit mogelijk door het exploiteren van 23 kringloopwinkels in Noord en Zuid Holland en Flevoland. Daarnaast is Stichting RataPlan werkgever voor personeel van fietsenstallingen op 42 NS-stations door heel Nederland. In totaal bieden we hiermee aan meer dan 750 mensen een betaalde baan en werken er 350 vrijwilligers en 300 werkervaringsplaatsen/ stageplaatsen mee aan het bereiken van de doelstellingen.

Profielschets Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast dient zij als klankbord en kritische en inhoudelijk sterke sparringpartner voor de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht kent vaste commissies; de Remuneratie commissie, de HR commissie, de financiële commissie en de Audit commissie. De Raad van Toezicht bepaalt per commissie het aantal leden en de zittingsduur per lid.

Algemene eisen

  • Brede management ervaring in een publieke en private omgeving;
  • Kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
  • Bewezen binding met missie en kernwaarden van RataPlan in de vorm van sociale bevlogenheid;
  • Zichtbare betrokkenheid bij de doelgroepen;
  • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen en samenwerkingsbereidheid.

Specifieke eisen lid met aandachtsgebied financiën

  • Relevante ervaring in een financiële managementfunctie;
  • Relevante kennis en inzicht in opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  • Relevante kennis en inzicht in de financiële risico’s en governance-aspecten die specifiek zijn voor maatschappelijke ondernemingen als gevolg van de bijzondere bedrijfsdoelstellingen en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Informatie en sollicitatieprocedure

Op de website www.rataplan.nl kunt u nadere informatie vinden over de organisatie. Een uitgebreide profielschets en reglement is op te vragen bij personeelszaken@rataplan.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aad de Wit, voorzitter Raad van Toezicht 06-22740303 . Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 31 oktober 2019. We streven ernaar de gesprekken te voeren medio november.