Registers

Bestuurderscentrum wil u ondersteuning bieden bij het uitoefenen van uw bestuursfunctie op de gebieden netwerk, kennis en kunde. Bestuurderscentrum biedt u de drie O’s! Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen!  Zowel in de bijeenkomsten als in de informatie die u hier in de registers kunt vinden.

Ontmoeten

U kunt via het Bestuurdersregister contact leggen met andere bestuurders. En natuurlijk uzelf inschrijven als bestuurder, zodat uw collegebestuurders ook u kunnen vinden.

Ontdekken

U krijgt via het Dienstenregister een overzicht van relevante partijen die u kunnen helpen bij het uitoefenen van uw functie.

Ontwikkelen

U krijgt via het Opleidingenregister een overzicht van relevante partijen die u kunnen helpen bij het uitoefenen van uw functie.

Bestuurderscentrum biedt u nieuwe contacten, nieuwe inzichten, nieuwe kennis en nieuwe kansen.