Robert Melaard heeft de voorzittershamer bij HSMAI Nederland overgenomen van Marja van Reijn. De beroepsvereniging gaat  zich per 1 januari 2018 aansluiten bij HSMAI Europa. Dit werd bekendgemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

 

Aansluiting bij HSMAI Europe

HSMAI Nederland de beroepsvereniging voor Sales, Marketing en Revenue- professionals in de Gastvrijheidsindustrie gaat zich vanaf 1 januari 2018 aansluiten bij de Europese HSMAI organisatie. Directeur Hans Poortvliet licht toe ‘Het gaat steeds beter met Nederlandse Gastvrijheidsindustrie en het toerisme daarbinnen in het bijzonder. Maar de internationale concurrentie is groot en navenant snel mee ontwikkelen op het commerciële speelveld – waar zich in een razend tempo veel (vooral digitale) innovatie voordoet – is dan ook noodzakelijk. Sprake van nationale ‘spelers’ is er nauwelijks meer en de ‘Think Global – Act Local’ benadering is op alle fronten actueler dan ooit. De vertaling hiervan vraagt om de laatste inzichten en ervaringen van internationaal georiënteerde professionals waarvan er zich inmiddels velen hebben aangesloten bij HSMAI Europe. Dat is ook precies de reden waarom wij dit, overigens als laatste onafhankelijk Nationaal Chapter in Europa, vanaf 2018 ook gaan doen.’

Bron: Misset Horeca

—-
Geplaatst op 16 maart 2017