Tegenwoordig geldt er een wettelijk streefcijfer van 30 procent vrouwen in de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Maar dat percentage wordt niet bereikt.

Er moet een vrouwenquotum komen voor de 88 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, stelt daarom de Sociaal Economische Raad. De doorstroming van vrouwen naar de top gaat te traag en steviger maatregelen zijn nodig. Hans de Boer, namens de werkgevers: ,,Ik blijf het een zwaktebod vinden, maar een radicale trendbreuk is nodig.”

Naast dit quotum wil de SER de 5.000 grootste bedrijven in ons land verplichten om een plan op te stellen waarin zij aangeven welke stappen zij gaan zetten om meer vrouwen en mensen met een andere achtergrond in de (sub)top te krijgen.

De vorderingen moeten ze jaarlijks rapporteren. Wat de SER betreft, gaat dit punt ook gelden voor de semi-publieke sector.

Reactie Kabinet
De SER gaat ervan uit dat het kabinet de voorstellen overneemt, waarmee het wettelijk geregeld moet worden. De SER is het overlegorgaan van werkgevers, vakbeweging en deskundigen. Als die groep er uitkomt is er veel draagvlak voor een maatregel. Minister Van Engelshoven noemde het SER-rapport vanochtend een zwaarwegend advies. Dit najaar komt het kabinet met een reactie.

Premier Mark Rutte wilde daar bij zijn wekelijkse persconferentie nog niet op vooruitlopen. ,,We gaan het goed bekijken”, stelde hij. Wel benadrukte dat bedrijven die nog mannenbastions zijn daarmee ook zichzelf schaden. ,,All evidence, al het bewijs, wijst erop dat teams van diverse samenstelling – jong/oud, man/vrouw en van verschillende culturele achtergronden – betere besluiten nemen.”

Randvoorwaarden verbeteren
Als gekeken wordt naar andere landen dan hanteren landen als Zweden en Denemarken hanteren quotum, maar staan wel in de top-10 van landen met de meeste vrouwen aan de top. Deze landen bieden bijvoorbeeld goedkope kinderopvang, of hebben een langer vaderschapsverlof. Met dat soort maatregelen wordt de arbeidsdeelname van vrouwen vergroot.

 

Wordt vervolgd!

 

____

Bron: AD
Datum: 20-09-2019

SER: Vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven

 

—-
Bron: AD

Minister over vrouwenquotum: De vrijblijvendheid moet eraf

Datum: 20-09-2019

Bron: NOS

Nog steeds discussie over vrouwenquotum: ‘Hoe moet je het anders oplossen?

Datum: 20-09-2019