Stichting patiënten kanker spijsverteringskanaal SPKS vacature bestuurslid penningmeesterSPKS is op zoek naar een penningmeester.
Wil je ons helpen?

De penningmeester speelt, zeker in deze tijd van subsidiebeperkingen en hogere uitgaven, een belangrijke rol. Als lid van het dagelijks bestuur kun je invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Je maakt het activiteitenplan en de begroting voor de subsidieaanvragen in overleg met het bestuur en je houdt de vereniging financieel tiptop in orde.

Wat ga je doen?

SPKS heeft voor de boekhouding het beheer en de registratie van elkaar gescheiden. De penningmeester doet alle betalingen (ongeveer 300 betalingen per jaar). De penningmeester stuurt per kwartaal de gecodeerde bankafschriften naar het externe bureau voor de boekhouding om deze te boeken. Dit extern bureau voert de registratie in de boekhouding uit in Exact. Het bureau maakt ook het financieel verslag met de controle hierop.

De penningmeester maakt het activiteitenplan en de begroting.

De benodigde tijd voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is ongeveer 10 uur per maand. Veel van de werkzaamheden kunnen vanuit huis worden gedaan.

Bestuurslid darmkanker

Daarnaast is SPKS op zoek naar een bestuurslid met aandachtsgebied darmkanker. SPKS wordt momenteel aangestuurd door een vierkoppig bestuur. De sfeer in het bestuur is collegiaal. Speerpunten voor de komende periode zijn het vormgeven van expertcentra in Nederland, meewerken aan het programma van NFK ‘samen slagkracht vergroten’ en het vormgeven van de verdere uitbouw van SPKS voor darmkankerpatiënten. 

De vergaderingen met het bestuur (ongeveer 5 vergaderingen per jaar) en vergaderingen met het beleidsteam (ook ongeveer 5 per jaar) vinden plaats op een centraal gelegen locatie. Verder kun je deelnemen aan de jaarlijkse landelijke contactdag of ander landelijk overleg. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te werken aan diverse projecten en/of samenwerkingsverbanden.

Wat bieden wij?

Je werkt nauw samen met de andere leden van het bestuur, met het externe bureau voor de boekhouding (penningmeester) en met andere vrijwilligers. En je kunt deelnemen aan diverse cursussen bij PGOsupport. Voor de penningmeester is dat bijvoorbeeld de cursus ‘alle beginselen voor penningmeesters van patiënten- en gehandicaptenorganisaties’. 

Interesse?

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar secretaris@spks.nl, dan nemen wij contact op.

Heb je interesse in een van deze vrijwilligersfuncties? Stuur dan een mail met je motivatie en CV naar Bert Abbas, voorzitter SPKS, via voorzitter@spks.nl of kom gewoon een keer langs om kennis te maken.