Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Nieuwegein | Utrecht
Sluit 6 juni 2022

Omschrijving Vacature

Wie wordt onze nieuwe penningmeester?

De Vijfsprong is een prachtig initiatief van ouders van bewoners met een verstandelijke beperking. De stichting de Vijfsprong is verantwoordelijk voor de huisvesting en de zorg van 10 bewoners in Nieuwegein. De sfeer in de groep is heel goed. De stichting steunt op vrijwilligers, op betrokken  ouders en broers en zussen, de financiering is degelijk en op orde. Wij hebben al 10 jaar een vaste professionele zorgverlener.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en hij/zij kan daarbij op veel ondersteuning rekenen. De stichting heeft collegiaal bestuur als uitgangspunt. Wij verwachten van de penningmeester dat hij of zij ook algemene bestuurstaken op zich neemt en ideeën heeft over de langere termijn. Het betreft een onbezoldigde functie.

Wie wil zich inzetten voor deze geweldige groep bewoners met een verstandelijke beperking?

Website: www.vijfspronghuis.nl


Informatie- en Sollicitatiegegevens
Neem bij vragen contact op met de heer G.H. Helming, voorzitter raad van toezicht van de stichting
Telefoon:030 6379934.

 

Uw sollicitatie met motivatie zien wij tegemoet voor 6 juni 2022. U kunt deze sturen naar info@vijfspronghuis.nl 


Sluit 6 juni 2022