De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren uit de comple- mentaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de geregistreerde beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars, cliënten en andere belanghebbenden. RBCZ richt zich op het initiëren van ontwikkelingen die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en een betere positionering van de complementair en alternatief therapeut. Dit blijkt o.a. uit de totstandkoming van verschillende kwaliteitsinstrumenten op het gebied van opleiding, praktijkvorming, bij en nascholing, intervisie, visitatie, enz. Uiteraard doen we dit in consensus met de bij RBCZ aangesloten beroepsorganisaties en werken we daartoe samen met andere belanghebbenden uit dit werkveld.

 

Vanwege het vacant komen van de positie, zijn wij op zoek naar een 

Penningmeester m/v
Tijdsbesteding gemiddeld twee tot drie uur per week 

 

Profiel en taakomschrijving van de Penningmeester van de Stichting RBCZ. 

Omschrijving 

Binnen het bestuur van RBCZ is de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid van RBCZ en de financiële cycli. De functie kent de volgende aspecten: 

.a) binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de interne controle 

.b) hij of zij stelt jaarlijks de jaarrekening en de begroting op en draagt zorg voor een financië- le planning voor de lange termijn; 

.c) is binnen het Stichtingsbestuur de eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de 

.d) Stichting; 

.e) bewaakt de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen; 

.f) Het (laten) werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors; 

.g) Het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen, in samenwerking met de 

.h) voorzitter van het bestuur; 

.i) het accorderen en (laten) betalen van de binnenkomende facturen; 

.j) het contact onderhouden en controle met de accountant c.q. boekhoudkantoor over de te verrichten werkzaamheden; 

.k) Als bestuurslid meedenken over hoe RBCZ zich verder kan ontwikkelen en haar positionering kan verbeteren. Je beoordeelt of hier de financiële mogelijkheden voor zijn.


Wat vragen wij 

• HBO+ of universitair werk- en denkniveau;
• Bestuurlijke ervaring met affiniteit voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg;
• Een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
• Aantoonbare meerjarige kennis van financiële- en administratieve processen;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Een procesmatige aanpak; sterk en in staat om ingezette processen goed op koers te houden;
• In staat om, binnen de functie-uitoefening, de organisatie zowel intern als extern te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen;
• Integere grondhouding, flexibel en transparant. 

 

Wat bieden wij 

RBCZ biedt een uitdagende, zelfstandige functie binnen een kleine ambitieuze organisatie, waar zowel professionaliteit, samenwerking en netwerken met de aangesloten beroepsorganisaties en verscheidene andere relevante stakeholders hoog in het vaandel staan. Met als belangrijkste doel: de best mogelijke kwaliteit en positionering van de complementaire beroepsbeoefenaren. 

Er is een uurvergoeding op declaratiebasis 


Reageren
 

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende positie waarin je kunt mee bouwen aan de toekomst van RBCZ, dan verzoeken wij je schriftelijk te reageren door je curriculum vitae en je motivatie- brief voor 15 november 2019 te sturen aan de heer John Stolvoort, voorzitter RBCZ, via email aan voorzitter@rbcz.nu 

Indien je vragen hebt over de positie, kun je contact opnemen met John Stolvoort via 06 5330 4264. 

 

Besturing en inrichting van de organisatie 

•RBCZ bestaat uit een bestuur, een Raad van Advies, drie sectoren, vertegenwoordigende sector-coördinatoren en een ondersteunend bureau van drie medewerkers dat geleid wordt door de directeur. 

•Het bestuur van RBCZ telt naast de voorzitter vier leden en komt zo’n vijf keer per jaar bij- een. 

•De Raad van Advies bestaat uit drie tot vijf leden en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 

•RBCZ kent drie sectoren waarin de aangesloten beroepsorganisaties met elkaar overleggen:
de psychosociale sector en twee medisch-sociale sectoren, die enerzijds bestaan uit de uni disciplinaire beroepsorganisaties en anderzijds uit de multidisciplinaire beroepsorganisaties. 

•Het overleg van de vertegenwoordigende sector-coördinatoren, de directeur en de voorzitter van het bestuur nemen binnen het mandaat van het bestuur beslissingen over kwaliteitsverbeteringen en de operationele uitvoering van het beleid.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.