De Stichting Infofilter is de wettelijk vastgestelde beheerder van het Bel-me-niet Register.

infofilter belmenietregister vacature directeurHet Bel-me-niet Register stelt zich tot doel om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing te verminderen. Consumenten kunnen hun telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register. Vaste telefoonnummers en mobiele telefoonnummers. Daarna mogen bedrijven hen niet meer telefonisch benaderen voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Tenzij men klant is (geweest) van het betreffende bedrijf, of heeft gevraagd om de telefonische communicatie. Bedrijven en organisaties moeten voordat ze gaan bellen, eerst controleren of niemand uit hun bellijst staat ingeschreven in het Bel-me-niet Register.

Algemeen Directeur

Profiel

De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken en de dagelijkse operatie van Stichting Infofilter.

Functie

In de functie van Directeur bent u eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van Stichting Infofilter. U stuurt de organisatie aan en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten van Stichting Infofilter. Tevens stuurt u de leveranciers aan en rekent deze af op de afgesproken servicelevels. In deze rol bouwt u de organisatie uit tot een professionele, onafhankelijke en stabiele organisatie waar binnen de continuïteit van het register is geborgd. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de overheden, toezichthouders, branche- en werkgeversorganisaties, afnemers (bedrijven) en consumenten. U draagt ook zorg voor de financiële begroting, bewaakt de afgesproken budgetten en zorgt voor de financiële verantwoording en rapportages.

Verder zorgt u er voor dat de Service Center medewerkers de middelen hebben om vragen van consumenten en organisaties goed te kunnen beantwoorden. Ook houdt u de website up-to-date en optimaliseert u andere communicatiekanalen, mede op basis van de informatiebehoefte van de consumenten en organisaties. Daar waar u verbetering ziet in bestaande processen pakt u deze pro-actief op, met name in het licht van ISO 27001 certificering.

In de functie van Directeur rapporteert u aan het Bestuur van Stichting Infofilter.

Organisatie

Algemeen directeur stuurt de Service Center medewerkers aan en rapporteert aan het Bestuur van Stichting Infofilter. De functie zal voor gemiddeld 16 uur per week zijn.

 

Taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

Taken

o Beheer en aansturing van dagelijkse gang van zaken van Stichting Infofilter, waaronder maar niet beperkt tot:

 • (functioneel) beheer register, aansturen Service Center medewerkers, beheer websites en doorontwikkeling Bel-me-niet Register (Drupal)
 • overleg met betrokken partijen als Ministerie van Economische Zaken en Autoriteit Consument en Markt in voorkomende gevallen
 • verstrekken van informatie aan de branche
 • opstellen van week-, maand- en jaarrapportages
 • voorbereiden en organiseren van bestuursvergaderingen
 • verzorgen van de (financiële) administratie van de stichting, waaronder begrepen het doen uitvoeren van de vereiste betalingen overeenkomstig het vigerende betalingsprotocol
 • het aansturen van projecten en het deelnemen in projecten
 • invulling geven aan aanbestedingen voor het Bel-me-niet Register
 • aanstellen en aansturen externe leveranciers

o Aansturing van dagelijkse operationele gang van zaken met betrekking tot Stichting Infofilter, beheerder  Bel-me-niet Register, waaronder maar niet beperkt tot:

 • verbeteren communicatie naar consumenten en gebruikers middels Service Center en website
 • functioneren register
 • verbeteren interne processen
 • beoordelen toegang zakelijke gebruikers
 • ISO27001 certificering

o Opstellen en verstrekken van rapportages aan betrokken partijen, waaronder het Bestuur van Stichting Infofilter en Ministerie van Economische Zaken
o Uitvoering geven aan Samenwerkingsprotocol met Autoriteit Consument en Markt
o Zorg dragen voor PR en externe communicatie, waaronder voorbereiding van persberichten
o Werken conform de richtlijnen uit ISO27001 / ISMS en de hieruit voortkomende afspraken
o Privacy gerelateerde vragen
o Juridische zaken
o Facturatie
o Regulier overleg met medewerkers en bestuur

 

Bevoegdheden

o Het nemen van beslissingen aangaande de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot Stichting Infofilter
o Verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele activiteiten van Stichting Infofilter

 

Verantwoordelijkheden

o Eindverantwoordelijk voor de interne organisatie van Stichting Infofilter
o Verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de overheden, toezichthouders, branche- en werkgeversorganisaties, afnemers (bedrijven) en consumenten
o Draagt zorg voor de financiële begroting en bewaakt de afgesproken budgetten en zorgt voor de financiële verantwoording en rapportages
o Wijzingen doorvoeren van consumenten en gebruikers in het Bel-me-niet Register
o Beheren van het Bel-me-niet Register
o Het nemen van beslissingen aangaande de dagelijkse operatie van het Bel-me-niet Register

 

Functie eisen

Kennis & vaardigheden

o Beschikt over WO werk- en denkniveau
o Minimaal 10 jaar relevante werkervaring, waarvan minimaal 5 jaar leidinggevend
o Kennis van marketing, bij voorkeur telemarketing
o Kennis van het Bel-me-niet Register, privacywetgeving (AVG en E-privacy) en andere relevante wetgeving strekt tot aanbeveling
o Communicatief sterke persoonlijkheid
o Daadkrachtige generalist
o Grote mate van zelfstandigheid met een hands-on mentaliteit
o Gevoel voor politieke verhoudingen
o Beschikt over vaardigheden om belangentegenstellingen te kunnen overbruggen

 

Competenties

o Bestuur sensitiviteit
o Initiatief nemend
o Communicatief
o Integer
o Onafhankelijkheid
o Klantgerichtheid
o Beheersing operatie
o Omgevingsbewustzijn
o Expertise

 

Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie tot 29 april richten aan:

Stichting Infofilter – Bel-me-niet Register
Contactpersoon: Serge Ferraro
E-mail: serge.ferraro@bel-me-niet.nl