Wegens vertrek van twee leden van de raad van toezicht bij de Stichting Kindercentra Gorinchem ontstaan per 1 januari 2024 de vacatures van

Voorzitter Raad van Toezicht (bestuurlijk profiel)

en

lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

 

Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG) is lokaal verankerd in Gorinchem en Spijk.
SKG biedt op 28 locaties opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van peuteropvang, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau.

Kernbegrippen: onafhankelijkheid, deskundigheid, wijsheid en verantwoordelijkheid.

 

Klik hier >> en lees onze uitgebreide profielschets op >> www.kinderopvanggorinchem.nl <<

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens
 

Voor inhoudelijke of procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw P. Noordermeer, lid Raad van Toezicht en voorzitter selectiecommissie, via onderstaand mailadres, of bij mevrouw L. Uijland, directeur-bestuurder, via het emailadresL.Uijland@kinderopvanggorinchem.nl

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kunt u tot en met 15 september 2023, richten aan mevrouw P. Noordermeer, voorzitter van de selectiecommissie, per mail via p.noordermeer@kinderopvanggorinchem.nl of schriftelijk aan het postadres Papland 4b, 4206 CL te Gorinchem.

Procedure

Aansluitend wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, waarbij ook de directeur-bestuurder en een vertegenwoordiging van de ondernemingsraad worden betrokken.
De selectiecommissie doet een voordracht aan de RvT. De Raad van Toezicht benoemt de het nieuwe lid naar verwachting begin december 2023.


Sluit 16 september 2023