quovadis, primair onderwijs,  vacature, lid raad toezicht, almeloStichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van zeventien scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk en neutraal basisonderwijs in Almelo, Deventer, Lochem en Twenterand.
Voor Stichting Quo Vadis zijn ongeveer 400 medewerkers werkzaam en bezoeken ruim 3500 leerlingen een van haar scholen.

Het College van Bestuur geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en bedrijfsvoering-processen, de directeuren van de scholen en het stafbureau. De Raad van Toezicht houdt toezicht op hoofdlijnen van het beleid. 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een brede maatschappelijke achtergrond, betrokkenheid, deskundigheid en het onderschrijven van de grondslag en doelstellingen van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur en fungeren tevens als advies- en klankbordfunctie voor het College van Bestuur. 

Wegens het vertrek van een van zijn leden zoekt de Raad van Toezicht van Quo Vadis per 1 januari 2019

Lid Raad van Toezicht

        (bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van onderwijs)

 

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt het volgende verwacht:

  • onderschrijven van de grondslag en de doelstelling van de stichting;
  • academisch/HBO denk- en werkniveau;
  • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in toezichthoudende rol;
  • fungeren als klankbord en adviseur voor het College van Bestuur;
  • adviseren op hoofdlijnen van het beleid van de stichting;
  • voldoende beschikbaar te zijn  voor vergaderingen en overige bijeenkomsten

Informatie

Belangstellenden kunnen een profielschets opvragen bij de afdeling P&O (tel: 085-0435498 of email: t.snoek@stichtingquovadis.nl). Voor overige informatie kunt u contact op nemen met de heer dr. H.C. van der Sar (voorzitter  Raad van Toezicht, hcvandersar@live.nl).

Reacties

U kunt reageren vóór 29 oktober door uw motivatiebrief en cv te mailen naar t.snoek@stichtingquovadis.nl. 

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 en woensdag 21 november vanaf 16:00 uur en ‘s avonds.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

_____