Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Heerlen | Limburg
Sluit 30 september 2023

Omschrijving Vacature

Stichting Samen Heerlen is een stichting in Heerlen voor en door Heerlenaren. Met het programma Frisse Wind activeert, ondersteunt en verbindt Samen Heerlen bewoners van Heerlen door actief op zoek te gaan naar mensen en initiatieven die onze stad nog socialer en inclusiever maken. We maken ruimte voor nieuwe rolmodellen en geven hen de tools in handen om de stad en zichzelf duurzaam te ontwikkelen. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van bewoners, verenigingen en vrijwilligersorganisaties, de onderlinge verbinding van mensen, talentontwikkeling en het verhogen van saamhorigheid en verbinding van stadsdelen, wijken en buurten.
Samen Heerlen en Frisse Wind worden mogelijk gemaakt door VSBfonds, dat een zogenaamde Cityboostdonatie toekende ten behoeve van initiatieven van inwoners van Heerlen, de gemeente Heerlen en diverse overige partijen.
De jonge organisatie bouwt in sneltreinvaart aan het uitvoeringsprogramma, samen met een bevlogen team: professionals met verbindende kwaliteiten en een groot hart voor de stad en haar bewoners. De organisatie maakt momenteel de overgang van projectgebaseerde naar een kleine, inspirerende, vernieuwende, groeiende maar continue opererende organisatie. De stichting is gevestigd in het Cultuurhuis Heerlen.

Stichting Samen Heerlen zoekt een Voorzitter van het Stichtingsbestuur met als kernprofiel maatschappelijk. Het is de bedoeling dat de nieuwe voorzitter in het najaar 2023 in functie treedt.

Bestuur
De Stichting Samen Heerlen bestaat uit een vijftal betrokken onafhankelijke bestuursleden. Vanwege deelbelangen en beëindiging van de opstartfase is het bestuur deels aan vernieuwing toe. Het bestuur is het toezichthoudende, controlerende en adviserende orgaan en treedt op als werkgever. Het stichtingsbestuur vergadert ten minste tien keer per jaar. Voor het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Samen Heerlen wordt maandelijks een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Algemene profieleisen
Stichting Samen Heerlen FRISSE WIND staat midden in de maatschappij en daarom willen wij van betekenis kunnen zijn voor iedereen in Heerlen.

Als voorzitter:

  • Draag je bij aan de realisatie van de missie en doelen van Stichting Samen Heerlen;
  • ben je inwoner, gemotiveerd, betrokken en heb je affiniteit met Heerlen;
  • heb je ruime inhoudelijke ervaring met de ontwikkeling van maatschappelijke vraagstukken;
  • weet je met jou relevante netwerk en kennis de visie van de Stichting Samen Heerlen FRISSE WIND uit te dragen;
  • is het een pre een Heerlens netwerk mee te brengen en het politiek bestuurlijk veld kent;
  • kun je goed samenwerken, mensen en organisaties binden en hebt het vermogen om met een helicopterview op hoofdlijnen toezicht te houden.

Als bestuurslid is het van belang dat je voldoende tijd beschikbar kunt maken om ook naast de reguliere vergaderingen de organisatie met raad en daad bijstaat en tevens bereid is het eigen netwerk in te zetten voor Stichting Samen Heerlen FRISSE WIND.


Informatie- en Sollicitatiegegevens
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bert Bremen, penningmeester/secretaris van het stichtingsbestuur via telefoonnummer 06 – 212 44 398.

Belangstellenden kunnen hun cv en motivatie vóór 30 september 2023 mailen naar contact@frissewindheerlen.nl onder vermelding van ‘sollicitatie bestuur St. Samen Heerlen’

 

Meer informatie over de organisatie: zie onze website >> www.frissewindheerlen.nl


Sluit 30 september 2023