De kernwaarden van het bestuur van Serviceflat De IJssel zijn: waarde toevoegen nu én in de toekomst, kleinschaligheid, korte lijnen, collegialiteit, betrokkenheid en de huurder centraal.

De besturing van Serviceflat De IJssel vindt plaats volgens het beleidsbepalend bestuursmodel met vier bestuursleden. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid (strategie en visie), financiering, werkgeverschap en netwerkfunctie.

In de praktijk is een operationeel team verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De organisatie wordt aangestuurd door een directeur, die tevens de bestuursvergaderingen bijwoont, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseert en stemrecht heeft. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiereglement.

De leden van het bestuur hebben de bereidheid en gelegenheid om voldoende tijd te besteden in het belang van de stichting.

 

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken:

 • maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie en motivatie van de Serviceflat De IJssel in zijn/haar hart sluiten;
 • vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg de Serviceflat De IJssel verder te brengen in Zutphen;
 • hebben ervaring/ affiniteit met bestuurswerk;
 • hebben een netwerk binnen maatschappelijke organisaties of staan open hier aan deel te nemen;
 • de leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand;
 • goede communicatieve vaardigheden.

 

Voorzitter

Naast de algemene competenties wordt van de voorzitter verwacht dat hij/zij:

 • een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid is;
 • visie heeft op toekomstige ontwikkelingen; weet daarbij van ‘buiten naar binnen’ te kijken;
 • richting en sturing geeft aan het bestuur;
 • sterk inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen;
 • in staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden;
 • ervoor zorgt dat bestuursleden gelijkwaardig kunnen participeren;
 • beschikt over coaching vaardigheden en treedt op als sparringpartner van de directeur;
 • in staat is de stichting aansprekend uit te dragen.

 

Over de organisatie

Stichting Serviceflat De IJssel in Zutphen biedt woonruimte aan zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan een comfortabel appartement, mogelijkheden voor sociaal contact en een pakket aan gemaksdiensten. Het woonconcept omvat 141 appartementen van verschillend formaat, verdeeld over sociale- en vrije sector huur. In het gebouw zijn verschillende faciliteiten aanwezig.

 

Informatie- en sollicitatiegegevens

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze directeur Zeyhan Kahraman. Bij interesse ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en CV.

0575520202
z.kahraman@ijsselflat.nl