Stichting, Tuchtcollege, Complementaire Zorg, zorg, vacature, bestuursvoorzitter , voorzitterDe Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, hierna te noemen TCZ, draagt zorg voor de instandhouding en de kwalitatieve ontwikkeling van de tuchtrechtspraak conform het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. 

Deze tuchtrechtspraak heeft betrekking op leden van beroepsorganisaties voor binnen de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, waarmee de TCZ schriftelijk overeengekomen is om de tuchtrechtspraak voor hen te verzorgen; 

Daarnaast wil TCZ ondersteuning en advisering bieden aan de beroepsorganisaties die binnen het kennisgebied van de TCZ vallen. 

De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door een College van Tuchtrecht die onafhankelijke werkt van het bestuur van TCZ. Dit college is bevoegd tot het behandelen van een zaak indien degene over wie wordt geklaagd, ten tijde van het desbetreffende handelen of nalaten onderhevig was aan de tuchtrechtspraak van TCZ. 

Het bestuur bestaat uit drie personen en komt drie tot vijf keer per jaar bij elkaar. De overige communicatie gaat via de mail. 

Vanwege het vacant komen van de positie, zijn wij op zoek naar een 

Voorzitter van het bestuur m/v 

Omschrijving 

Het betreft een veelzijdige functie bij een kleine professionele organisatie die de intentie heeft om te groeien en een betere positie te verwerven als landelijk tuchtcollege. De voorzitter heeft te ma- ken met verschillende speelvelden die verschillende eisen stellen. De functie kent een aantal ac- centen: 

 1. )  Binnen het bestuur van de Stichting is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee van de Stichting; 
 2. )  De voorzitter leidt de vergaderingen en regelt onder meer de behandeling van de onderwerpen, voorstellen en amendementen en de andere besprekingen, die aan de orde zijn; 
 3. )  Het realiseren en (laten) opstellen van een meerjaren beleidsplan, waarin zowel de kwalitatieve aspecten van het tuchtrecht en van het tuchtcollege zijn verwoordt, alsmede de marketing- doelstelling op het gebied van de landelijk positionering van TCZ; 
 4. )  Het aansturen van de regieorganisatie; 
 5. )  Nauwe samenwerking met de voorzitter van het College van Tuchtrecht; 
 6. )  Hij/zij bevordert de samenwerking tussen de Stichting en andere stakeholders in de complementaire en alternatieve zorg; 
 7. )  Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de Stichting; 
 8. )  Zorgt voor een goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur; 
 9. )  Houdt nieuwe ontwikkelingen bij en implementeert deze binnen de organisatie; 
 10. )  Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging; 
 11. )  Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen; 
 12. )  Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of overlegt deze met het juiste bestuurslid.

 

Wat vragen wij 

 • Een academisch of hbo+ werk- en denkniveau; 
 • Ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur op eindverantwoordelijk niveau, in een organisatie met professionals; 
 • Een teamspeler, die in staat is om vanuit een helikopterview het overzicht te bewaren; 
 • Heeft affiniteit en kennis van (het systeem van) de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, is bekend met de verschillende therapievormen op zowel medisch-sociaal als psychosociaal gebied of is in staat zich deze snel eigen te maken; 
 • Een ervaren organisator gericht op een efficiënte bedrijfsvoering, en een goede samenwerking; 
 • Een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen; 
 • Een procesmatige aanpak; sterk en in staat om ingezette processen goed op koers te houden; 
 • een teamspeler die in staat is mensen te verbinden, te enthousiasmeren, te stimuleren, te ontwikkelen en te motiveren; 
 • Integere grondhouding, flexibel en transparant.

Wat bieden wij
TCZ biedt een uitdagende, zelfstandige functie binnen een kleine ambitieuze organisatie, waar zowel professionaliteit, samenwerking en netwerken met de aangesloten beroepsorganisaties en andere relevante stakeholders hoog in het vaandel staan. Met als belangrijkste doel: het landelijk positioneren van het tuchtcollege van TCZ.

Er is een uur-vergoeding op declaratiebasis.

Reageren
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende positie waarin je kunt mee bouwen aan de toekomst van TCZ, dan verzoeken wij je schriftelijk te reageren door je curriculum vitae en je motivatiebrief voor 17 december 2018 te sturen aan de voorzitter van het bestuur, via email aan administratie@tcz.nu

Bij gebleken geschiktheid zal eerste gespreksronde plaatsvinden in de eerste week van januari a.s. Gesprekken vinden plaats op ons kantoor te Roosendaal.

Conform de privacy wetgeving zullen wij alle persoonlijke gegevens binnen de gestelde wettelijke termijnen, vernietigen.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.